BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Główka Cezary (Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie), Jankowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja kreatywnej bezdomności i jej rola w rozwoju klastra kreatywnego - przypadek Klastra Poligraficzno-Reklamowego w lesznie
TheII Concept of "Creative Homelessness " and Its Role in Fostering the Development of a Creative Cluster - the Case of Leszno Printing &Advertising Cluster
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 121-135, bibliogr.8 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Kreatywność, Rozwój, Przemysł kreatywny
Business cluster, Creativity, Development, Creative industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego referatu jest charakterystyka koncepcji kreatywnej bezdomności klastra, która wyrosła i została wdrożona w jednym z klastrów kreatywnych w Polsce - w Klastrze Poligraficzno-Reklamowym w Lesznie. Pomysł ten został dostrzeżony i wyeksponowany jako dobra praktyka w ramach badań nad klastrami w Europie Północnej, a Klaster otrzymał wyróżnienie Bronze Label of Cluster Management Excellence. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to characterize the concept of creative homelessness of a cluster as reflected in the experience of a Polish creative cluster, the Leszno Printing & Advertising Cluster (LPAC). LPAC's implementation of creative homelessness has received external recognition in a benchmarking survey of Northern European clusters and has been awarded the Bronze Cluster Label in Management Excellence. In this paper we discuss several definitions of creativity in order to formulate the notions of creative industry and creative cluster. Then we illustrate the concept of creative homelessness in the light of LPAC's success story.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. 41 Cluster Cases from Northern Europe, http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/ f13db635-416d-4cbc-a465-78f2ff8796c6/images/41_Cluster_Cases_ from_Northern_Europe.pdf (10.07.2012).
  2. DCMS, The Creative Industries Mapping Document 2001, Government of the UK , Department for Culture, Media and Sport, London, http://www.culture.gov.uk/ global/publications/archive_2001/ci_mapping_doc_2001.htm (14.01.2011).
  3. European Commission, 2006, Economy of Culture in Europe, Directorate General for Education and Culture, European Commission, Bruksela, [online], http://www. keanet.eu/ecoculture/studynew.pdf (25.01.2011).
  4. Florida R., The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
  5. Markusen A., Urban development and the politics of a creative class: evidence from a study of artists, "Environment and Planning A" 2006, Vol. 38, No. 10.
  6. Santagata W., Creativity fashion and market behavior, w: Cultural Industries and the Production of Culture, ed. D. Power, A.J. Scott, Routledge, London 2004.
  7. The Impact of Culture on Creativity, 2009, study prepared for the European Commission, http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/study_impact_cult_cre ativity_06_09.pdf (22.03.2011).
  8. UNCT AD, Creative Economy. Report 2008, New York, www.unctad.org/en/docs/ ditc20082cer_en.pdf (22.03.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu