BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szcześniak Patrycja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rola kapitału ludzkiego w nowej gospodarce
The Role OF Human Capital in the New Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 253-262, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Gospodarka
Human capital, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie kapitału ludzkiego po raz pierwszy wprowadził W. Petty w XVII wieku. Zauważył on, że kapitał tkwiący w człowieku charakteryzuje się wieloma podobieństwami z kapitałem trwałym (rzeczowym). Podobnie jak Petty uważał A. Smith, który upatrywał w pracy źródło bogacenia się człowieka, a zarazem źródło bogactwa społeczeństwa. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel ukazanie roli kapitału ludzkiego w kształtowaniu i rozwoju koncepcji "nowej gospodarki", w której to wysoka jakość kapitału ludzkiego jest główną determinantą wzrostu gospodarczego. Podejmowana problematyka wydaje się szczególnie istotna ze względu na dążenie Unii Europejskiej do uczynienia z unijnej gospodarki jednej z najbardziej konkurencyjnych i dynamicznych gospodarek świata, która poprzez wsparcie postępu naukowo-technicznego jest oparta na wiedzy.(fragment tekstu)

The aim of this article is to present the role of human capital in shaping and developing the concept of the new economy, in which the high quality of human capital is the main determinant of economic growth. The author, by explaining the concept of the new economy, draws attention to the fact that in the twenty-first century, the most valuable resource is human capital, which is a product of knowledge, and this is the foundation of scientific and technological progress.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska A.: Kształtowanie "nowej gospodarki" i społeczeństwa informacyjnego, Biuro Studiów i Ekspertyz, nr 203, Warszawa 2002.
 2. Chojnicki Z.: Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2001.
 3. Domański R.S.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 4. Fitz-Enz J.: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Harasimowicz A., Kapitał intelektualny jako czynnik wyrównywania dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego regionów Unii Europejskiej (na przykładzie Polski), "Optimum - studia ekonomiczne", 2005, nr 1.
 6. Janc K.: Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji, w: Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, red. G. Rdzanek, E. Stadtmuller, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Warszawa 2004.
 7. Kołodko G.W.: "Nowa gospodarka", stare problemy, w: "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. G.W. Kołodko, M. Piątkowski, WSPiZ, Warszawa 2002.
 8. Kwiatkowski S.: Bogactwo z wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
 9. Markiewicz-Halemba I., Rola kapitału ludzkiego w procesie przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
 10. Piech K.: Perspektywy polityki gospodarczej w dobie nowej gospodarki, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Część 1: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszlości, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2001.
 11. Szlachta B.: Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
 12. Ślusarczyk B., Kapitał ludzki jako czynnik determinujący zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
 13. Witczak D., Gąsiorowska E., Rola kapitału ludzkiego w kreowaniu gospodarki wiedzy, w: Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Międzynarodowa Konferencja Młodych Ekonomistów, Gdańsk 2005.
 14. Woronecki J.: Nowa gospodarka miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
 15. Wronowska G.: Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 16. Żelazny R.: Możliwości realizacyjne koncepcji "nowej gospodarki" w Polskich warunkach - diagnoza stanu i perspektywy w aspekcie integracji z UE, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu