BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydlik-Leszczyńska Agata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Niewykorzystany potencjał pracy kobiet barierą rozwoju nowej gospodarki
Unused Potential of Women's Work as a Barrier to the Development of New Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 263-278, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Praca kobiet, Nowa Gospodarka
Female labour, New Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu zaprezentowanie sytuacji kobiet na rynku pracy, ich trudności w powrocie na ten rynek po urodzeniu dziecka oraz wskazanie na elastyczne formy zatrudnienia, w tym pracę w domu z użyciem nowoczesnych technologii z zakresu komunikacji i przetwarzania danych, jako rozwiązanie pozwalające łączyć obowiązki domowe z pracą zawodową. Rozwiązanie to stanowi szansę dla kobiet pozostających w domu zwłaszcza, że "w »nowej gospodarce«, którą charakteryzuje zmienność, ruch i niepewność, nastąpi odchodzenie od stałego zatrudniania etatowego na rzecz form elastycznych". (fragment tekstu)

In the conditions of a new economy, which is based on knowledge, it is very difficult for people to come back on the labour market after temporary deactivation, e.g. women after giving birth to a child. In the age of fast changes and, so to speak, 'forced' break in employment it is very hard for them to come back on the labour market because of the erosion of qualifications and a growing gap between possessed competences and market requirements. Chances for these people as well as for the whole economy are flexible forms of employment which allow combining work with household duties that are also based on new teleinformation technologies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak A.P.: System instytucjonalny jako determinanta wykorzystania "nowej gospodarki". Przypadek Europy i Stanów Zjednoczonych, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 2. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 3. Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Białystok-Warszawa 2011.
 4. Kurowska A.: Bariery i uwarunkowania aktywności zawodowej młodych matek w Polsce, "Polityka Społeczna", 2010, nr 11-12.
 5. "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach po- socjalistycznych, red. G.W. Kołodko, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 6. Nowak A.: Wpływ pracy zawodowej matki na czas spędzany z dzieckiem, "Polityka Społeczna", 2012, nr 4.
 7. Smoder A.: Równowaga praca - życie - wybór czy konieczność?, "Polityka Społeczna" 2010, nr 4.
 8. Szydlik-Leszczyńska A.: Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w: Mama w pracy czy w domu? Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach "PI Novum subsydium", red. A. Dybała, Wydawnictwo UJK, Kielce 2012.
 9. Szydlik-Leszczyńska A., Leszczyński M.: Subsydiowana forma zatrudnienia w opinii osób wychowujących dziecko/dzieci do 6. roku życia, w: Mama w pracy czy w domu? Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach PI Novum subsydium, red. A. Dybała, Wydawnictwo UJK, Kielce 2012.
 10. Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.
 11. Woźniak M.: Oblicza bezrobocia długotrwałego, "Polityka Społeczna" 2010, nr 3.
 12. Żelazny R.: Nowa gospodarka: mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania, w: Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, PTE, Szczecin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu