BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Katarzyna (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu)
Tytuł
Synergiczny i partycypacyjny program wspierania klastrów , sieci współpracy oraz promocji eksportu i internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Urugwaju
Synergistic and Participatory Program to Support Clusters, Networks and Promotion of Exports and Internationalization of Small and Medium Enterprises (SMES) in Uruguay
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 161-176, bibliogr.12 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Współpraca, Eksport
Business cluster, Cooperation, Export
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Urugwaj
Uruguway
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja najlepszych praktyk oraz analiza przydatności programu PACPYMES do wspierania klastrów i sieci współpracy oraz promocji eksportu i internacjonalizacji MŚP. PACPYMES - Program Wsparcia Konkurencyjności oraz Promocji Eksportu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Urugwaju - był wspólnym przedsięwzięciem rządu Urugwaju i K omisji Europejskiej, wypracowanym w latach 2003-2004 i wdrożonym przez Ministerstwo Przemysłu, Energetyki i Hutnictwa Urugwaju oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Montevideo w latach 2006-20102. (fragment tekstu)

Competitiveness and Export Promotion Support to Small and Medium Enterprises in Uruguay (PACPYMES ) was a synergic program aimed to enhance the competitiveness of the Uruguayan economy by strengthening clustering, association mechanisms, export capacity and internationalization of its Small and Medium Enterprises (SMEs). Financed with € 7.5 million by European Union and the Uruguayan Ministry of Industry, Energy and Mining project PACPYMES was implemented in Uruguay during 2006-2009, divided into three main components: clusters, networks and enterprises and contributed to the creation of: -- 7 clusters nationwide that gather more than 5000 entrepreneurs, -- 14 business networks in different sectors, generating new business opportunities for SMEs, -- dozens of partnerships and alliances between private, public, scientific and non-governmental institutions. PACPYMES promoted a participatory methodology of working and supported more than 500 SMEs, by increasing their export capacity and promoting their international activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Propuesta de Seminario PAC PYMES Aprendizajes desde la experiencia de promoción de cluster desarrollada por PACPYMES para una estrategia de desarrollo, Montevideo 2009.
 2. Darscht P., Al final de un etapa. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa, Montevideo 2009.
 3. European Commission EuropeAid Co-operation Office, Annual Report 2010 on the European Union development and external assistance policies, Bruksela 2010.
 4. Jak stworzyć klaster?, red. W. Szajna, Rzeszów 2011.
 5. Jewtuchowicz A., Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 6. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000.
 7. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Programa Operativo Global, Montevideo 2006.
 8. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Programa Operativo Anual 1. Montevideo 2006.
 9. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Programa Operativo Anual 2. Montevideo 2007.
 10. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Diagnósticos Participativos del Cluster, Montevideo 2006.
 11. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Presentaciones varias, Montevideo 2006.
 12. Rivera O., Misión de apoyo al diseño detallado de la metodología de clusterización y su puesta en marcha del proyecto PACPYMES de cooperación CE - Uruguay, Komisja Europejska, maj 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu