BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marchewka Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Funkcjonowanie klastra morskiego pomorza Zachodniego w procesie tworzenia zintegrowanego środowiska gospodarki morskiej
Functioning of the Maritime Cluster of Western Pomerania in the Process of Creating an Integrated Maritime Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 205-218, bibliogr.20 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Gospodarka morska
Business cluster, Maritime economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego oraz analiza jego funkcjonowania w procesie tworzenia zintegrowanego środowiska gospodarki morskiej. Cel artykułu został zrealizowany z wykorzystaniem metod badawczych, takich jak: krytyczna analiza literatury przedmiotu, materiałów Sekretariatu Technicznego Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego oraz statystyk Urzędu Statystycznego w S zczecinie, metoda indukcji i dedukcji oraz analiza przyczynowo-skutkowa.Wyniki realizacji celu badawczego za pomocą powyższych metod zostały zawarte w czterech częściach artykułu. Część pierwsza artykułu zawiera teoretyczne ujęcie funkcjonowania klastrów morskich. Kolejne części dotyczą charakterystyki powiązań kooperacyjnych występujących w ramach Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego oraz działań i inicjatyw służących do realizacji jego misji i celów strategicznych. Praca zakończona została częścią będącą podsumowaniem przedstawiającym wnioski z analizy prezentowanego zagadnienia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekspertyza: Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, na podst. opracowania A. Sosnowskiej i S . Łobejki przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowy Instytut Badawczy - Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2007.
 2. Gospodarka morska 2010, Urząd Statystyczny w S zczecinie, Szczecin 2011.
 3. Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
 4. List intencyjny zawarty w S zczecinie dnia 11 maja 2012 r. pomiędzy konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego a S towarzyszeniem Zachodniopomorski Klaster Morski, Sekretariat Techniczny Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.
 5. Marchewka A., Rozwój powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarki morskiej na przykładzie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, w: Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, red. H. Salmonowicz, Zapol, Szczecin 2012.
 6. Marshall A., Principles of Economics (8th ed.), Macmillan and Co., London 1920.
 7. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 8. Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, red. K. Misztal, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 9. Osiągnęliśmy wyznaczone cele. Rozmowa z Jarosławem Siergiejem - Przewodniczącym Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, "Obserwator Morski" 2012, nr 7-8 (50-51).
 10. Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 11. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990
 12. . Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Partnerów konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego z dnia 16 listopada 2011 r., Sekretariat Techniczny Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.
 13. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2011, Urząd Statystyczny w S zczecinie, Szczecin 2011.
 14. Salmonowicz H., Polska gospodarka morska, w: Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, red. H. Salmonowicz, Kreos, Szczecin 2010.
 15. Salmonowicz H., Wpływ struktur klastrowych na funkcjonowanie i rozwój portów morskich rejonu ujścia Odry, w: Porty i żegluga morska na rynku transportowym Unii Europejskiej. Funkcjonowanie. Rozwój. Ekologia, red. H. Salmonowicz, Zapol, Szczecin 2011.
 16. Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE , Warszawa 2009.
 17. Sprawozdanie z działalności Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego z dnia 11 maja 2012 r., Sekretariat Techniczny Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego - Polskie Terminale S.A., ul. Bytomska 7, Szczecin.
 18. The role of Maritime Clusters to enhance the strength and development of European maritime sectors, Commissioned by the European Commission (DG MARE ), November 2008.
 19. Uchwała nr 2/2011 Zgromadzenia Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, Sekretariat Techniczny Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.
 20. Umowa o ustanowienie konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego z dnia 21 kwietnia 2011r., Sekretariat Techniczny Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu