BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak-Mrozek Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Klastry jako źródło nawiązywania współpracy przedsiębiorstw
Clusters as a Source of Establishing Companies Cooperation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 233-244, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Współpraca przedsiębiorstw
Business cluster, Enterprises cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza klastrów jako źródła nawiązywania i utrzymywania współpracy przedsiębiorstw na tle innych form kooperacji oraz próba wskazania pożądanych kierunków poprawy działań w tym zakresie.(fragment tekstu)

The ability to establish and maintain cooperation with entities of the business environment can significantly contribute to the companies' competitiveness. Clusters may create one possible way of intensifying this cooperation. The article presents results of empirical research that aims to answer the question how does the cooperation within the clusters look like compared to other forms of cooperation, and whether the focus on the promotion of cooperation within the clusters is the best possible solution? The aim of the article is to analyse clusters as a source of establishing and maintaining cooperation between companies compared to other forms of cooperation. There is also an attempt to indicate the desired direction of improvements in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alstyne M. Van, Bulkley N., Why Information Should Influence Productivity?, w: The Network Society. A C ross-cultural Perspective, red. M. Castells, Edward Elgar Publishing 2004.
 2. Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Summary in Polish, OEC D Multilingual Summaries, OEC D 2005.
 3. Gołębiowski T., Kooperacja międzynarodowa a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego, w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. Żbikowska, PWE , Warszawa 2010.
 4. Kierunki rozwoju klastrów w Polsce. Koncepcja klastra, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, www.mg.gov.pl/files/upload/11784/Tekst- 1Koncepcjaklastra.pdf (12.07.2012).
 5. Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia i rozwoju konkurencyjności regionów - analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009.
 6. Klerk S. de, Kroon J., Business networking relationships for business success, "South African Journal of Business Management" 2008, Vol. 39, No. 2.
 7. Laschewski L., Phillipson J., Gorton M., The Facilitation and Formalisation Small Business Networks: Evidence from the North East of England, "Environmental Planning C: Government and Policy" 2002, Vol. 20, No. 31.
 8. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świcie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 9. Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej SGH w W arszawie, Warszawa 2010.
 10. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 11. Ratajczak-Mrozek M., Motywy podejmowania współpracy w działalności zagranicznej przez polskie przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii (prezentacja wyników badań), "Organizacja i K ierowanie. Organization and Management" 2010, nr 3.
 12. Staszewska J., Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce - perspektywy dla klasteringu, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 11.
 13. Teräs J., Regional Science-based Clusters - A C ase Study of Three European Concentrations, University of Oulu, Oulu 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu