BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kabaj Mieczysław (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego : na marginesie artykułu prof. W. Rutkowskiego
Minimum Wage and Macroeconomics : on the Professor Rutkowski Paper
Źródło
Polityka Społeczna, 2013, nr 8, s. 9-15, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenie za pracę, Płaca minimalna, Bezrobocie, Koszty pracy, Produktywność pracy, Minimum socjalne
Remuneration for work, Minimum wage, Unemployment, Labour costs, Labour productivity, Social minimum
Uwagi
summ.
Abstrakt
Spór o wpływ minimalnego wynagrodzenia na zatrudnienie i bezrobocie, koszty pracy oraz konkurencyjność gospodarki ogranicza się do badania relacji wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego. Jednak większość autorów uznaje wynagrodzenie przeciętne jako zmienną niezależną. Nie analizuje się równocześnie udziału wynagrodzeń w PKB i zysków przedsiębiorstw oraz relacji między wzrostem przeciętnych wynagrodzeń i produktywności. Bez wprowadzenia tego elementu analiza relacji wynagrodzeń minimalnych i przeciętnych jest oderwana od głównych parametrów systemu społeczno-gospodarczego (wzrostu PKB, zysków i produktywności pracy). Spróbujemy to udowodnić w tym artykule.(abstrakt oryginalny)

The paper deals with macroeconomic determinants of minimum wages in Poland, long-term trends in growth of average and minimum wages (1995-2013) and evolution of unemployment rates. Minimum wage policies are treated as an integral element economic development policy, income policy and employment policy. The author has defined basic functions of minimum wages: income function, motivation function, costs function, effective demand promotion function. The author concludes that the latter function is completely neglected by employers in Poland. In the second part of the papers the author deals with analysis of relation between growth of labour productivity and wages, increment of profits and wage fund in the enterprise sector. In final part the paper deals with comparative analysis of minimum wages and co-called social minimum of income for different categories of households. In conclusion, the author suggests the wide gap between growth of productivity, profits and wages in period 2001-2012.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baczewski G., Sarzalska M., Zielonka M. (2013), Analiza poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce, "Dialog" nr 1 (36).
  2. Chcemy, żeby W M wzrosło o 120 zł i wyniosło 1720 zł, a najlepiej do 50% przeciętnego wynagrodzenia. T. Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych (2013), "Dziennik Trybuna" z 2 czerwca.
  3. GUS (2011), Badania budżetów gospodarstw domowych w 2010 г., Warszawa.
  4. Kurowski P.(2012), Minimum egzystencji i minimum socjalne w 2011 r. Dane średnioroczne, "Polityka Społeczna" nr 5-6.
  5. MPiPS (2008), Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Warszawa.
  6. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, wydanie polskie, PWN, Warszawa.
  7. Umowa społeczna. Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog (2006), IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu