BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saniuk Anna (Uniwersytet Zielonogórski), Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski), Jakabova Martina (Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie)
Tytuł
Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce
Benefits and Barriers to Creating Industrial Clusters in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 277-292, bibliogr.20 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przemysł
Business cluster, Small business, Industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza korzyści oraz barier tworzenia i funkcjonowania klastrów w Polsce, opierających się na współpracy uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

Industrial clusters are becoming increasingly popular, throughout the world and also in Poland. The high interest in different forms of clusters is a result of the possibilities of connecting the capacity of many enterprises whilst maintaining their full autonomy. Organizations mainly use this type of cooperation to enter new markets and for the increased the flexibility and competitiveness gained by belonging to a cluster of enterprises. Clustering provides much greater opportunities to introduce innovative technologies and products through the distribution of costs and risks between cluster participants. Particularly noticeable is the very dynamic development of regional clusters. Geographical proximity and greater trust between partners from the local market create favourable conditions for cooperation. Clusters also allow the rapid exchange of information and knowledge among participants. In Poland, the principle barrier to creating clusters is the low tendency towards cooperation with other enterprises, along with scientific and business environment institutions, resulting principally from a lack of awareness of the benefits and development opportunities presented by cluster organizations, perception of other enterprises only in terms of competitive units and luck of trust in other organizations, especially those from the same industry. Another significant barrier is the lack of strategic long-term planning for the development of enterprises, especially in SME's. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afsarmanesh H., Camarinha-Matos L.M., A framework for management of virtual organizations breeding environments, "Collaborative Networks and Their Breeding Environments", Springer 2005.
 2. Berniak-Woźny J., Struktury klastrowe jako forma współpracy MŚ P i instytucji otoczenia biznesu, Sztuka Zarządzania. Magazyn Biznesowy i Akademicki, nr 26/27, Wyższa Szkoła Zarządzania 2012, www.wsz-pou.edu.pl.
 3. Brodzicki T., Tamowicz P., Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych, Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji dla Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk-Radom, październik 2008.
 4. Camarinha-Matos L.M., Afsarmanesh H., Ollus M., Methods and tools for collaborative networked organizations, Science and Business Media, Springer 2008.
 5. Chilicka E., Rola klastrów i inicjatyw klastrowych w podnoszeniu atrakcyjności regionów, w: Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, red. B. Plawgo, PWSI iP Łomża, 2008.
 6. Communication from the Commision to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards Word-class clusters in the European Union. Implementing the broadbased innovation strategy, COM 2008, 652 final.
 7. Doeringer P.B., Terkla D.G., Business strategy and cross-industry clusters, "Economic Development Quarterly" 1995, Vol. 9, No. 3.
 8. European Commission, Innovative Regions? A C omparative Review of Methods of Evaluation of Regional Innovation Potential, The European Innovation Monitoring System (EI MS) 1995, No. 21.
 9. Flores M., Molina A., Virtual Industry Clusters: Foundation to create Virtual Enterprises, "Advanced in Networked Enterprises - Virtual Organizations, Balanced Automation and Systems Integration", eds L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, H.-H. Erbe, Kluwer Academic Publishers 2000.
 10. Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MŚP oraz MŚ P i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.
 11. Grycuk A., Klastry jako instrument polityki regionalnej, Biuro Analiz Sejmowych Infos" 2010, nr 13 (83), http://parl.sejm.gov.pl.
 12. Innovation Clusters in the 10 New Member States of the EU , Europe INN OVA 2006, No. 1, http://www.europe-innova.org.
 13. Komunikat Komisji Europejskiej, EUR OPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020.
 14. Kozak M., Klastry - wyzwanie dla rozwoju MŚ P w Polsce, "E-mentor" 2009, nr 1 (28), www.e-mentor.edu.pl.
 15. Loof H., Brostom A., Does Knowledge diffusion between university and industry increase innovativeness?, "Journal of Technology Transfer" 2008, Vol. 33.
 16. Maskell P., Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster, "Industrial and Corporate Change" Vol. 10.
 17. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Klastry w Polsce, www.mg.gov.pl.
 18. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki, Warszawa 2006.
 19. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Polityka rozwoju klastrów - kształtowanie polityki klastrowej w Polsce, www.mg.gov.pl.
 20. Padmore T., Gibson H., Modeling regional innovation and competitiveness, "Local and regional systems of innovation" 1998, Vol. 26, No. 6.
 21. Porter M., Porter o konkurencji, PWN , Warszawa 2001.
 22. Stawicki M., Pander W., Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe nr 47, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu