BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saniuk Anna (Uniwersytet Zielonogórski), Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski), Vidova Helena (Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie)
Tytuł
System planowania sieci produkcyjnych w klastrach przemysłowych
System of Production Networks Planning in Industrial Clusters
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 293-309, bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Sieci przedsiębiorstw, Usługi produkcyjne
Business cluster, Enterprise networks, Production services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników badań ukierunkowanych na opracowanie komputerowego systemu planowania wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach klastrów przemysłowych. W artykule prezentowana jest propozycja metodyki planowania wirtualnych sieci produkcyjnych przedsiębiorstw oraz jej komputerowa implementacja, która pozwala na wyznaczenie dopuszczalnych wariantów sieci powoływanych celem terminowego zrealizowania nowych zleceń produkcyjnych w warunkach występowania ograniczeń kosztowych, zasobowych i logistycznych systemu klastra.(fragment tekstu)

The submitted paper concerns the formation of virtual production networks of small and medium enterprises (SMEs) functioning within regional industry clusters for realize new production orders. Surveys conducted as a part of research into one of the Polish clusters underline the need for combining the potential of enterprises in order to manufacture new production orders which significantly exceed the production capacity of any single cluster enterprise. Therefore the main aim of this article is the proposal of the method of forming virtual production networks belonging to the industrial cluster and its computer implementation which can guarantee the formation a network and the realization of a new production order on time and at an acceptable cost, according to logistical constraints (production capacity, transportation, storage capacity, etc). The proposed method and it's computer system allow the integration of cooperating enterprises, sharing of production capacity of enterprises and the possibility of production order execution. Furthermore, the proper functioning of the proposed system will improve the productivity of the production resources of cluster enterprises and will have a positive effect both on the development of small and medium enterprises belonging to the cluster and the region as a whole. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Byrne J., The virtual corporation, Business Week 1993.
 2. Davidow W., Malone M., The virtual corporation, Harper Business 1992.
 3. Franke U., The Concept of Virtual Web Organizations and its implications on changing market conditions, "Electronic Journal of organizational Virtualness" 2001, No. 3, www.virtual-organization.net.
 4. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1997.
 5. Kramarz M., Kramarz W., Simulation modelling of complex distribution systems, Procedia Social and Behavioral Management 2011, Vol. 20.
 6. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 7. Saniuk S., Virtual production networks of small and medium enterprises in industrial clusters, Slovak University of Technology in Bratislava, Trnava 2012.
 8. Saniuk S., Witkowski K., Krawczyk S., Prototyping of manufacturing production networks in conditions of logistical constraints, Management 2011, Vol. 15, No. 2.
 9. Scholz Ch., Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation, Zeitschrift Führung + Organisation 1996, Nr. 2.
 10. Schwinger D., Unternehmensnetzwerke und virtuelle Unternehmen als Wettbewerbsstrategie für kleine und mittelgroße Logistikunternehmen der neuen Bundesländer, Doktorarbeit vorgelegt an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Ottovon- Guericke-Universität Magdeburg 2010.
 11. Wever S., Martens R., Vandenbempt K., The impact of trust on strategic resource acquisition through inter-organizational networks: Towards a conceptual model, "In the International Journal of Human Relations", SAGE Publications 2005, Vol. 58, No. 2.
 12. Witowski W., Wprowadzenie do zagadnienia sieci i clusterów MŚP: Wzrost konkurencyjności regionu w aspekcie zjawisk polaryzacji przestrzenno-gospodarczych i wybranych zagadnień teoretyczno-metodycznych. Terza Italia - rozwój idei tworzenia grup kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu