BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuster Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola klastrów we wspieraniu innowacyjności
TheII Role of Clusters in Innovation Supporting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 311-325, bibliogr. 23 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacyjność
Business cluster, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie zmieniającej się roli klastrów we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania innowacyjności. Przedstawiono rodzaje działalności, w których klastry mogą przynieść pozytywne efekty, jak i źródła potencjalnych zagrożeń. Wskazano też możliwe kierunki ewolucji istniejących obecnie klastrów. (fragment tekstu)

The target of the paper is the presentation of changing role of clusters in contemporary economy. The basic focus of the paper is support of innovation. There is a description of fields in which clusters may bring benefits and description of sources of potential threat. It was also shown the possible directions of evolution of existing clusters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Best M., The New Competitive Advantage, The Renewal of American Industry, Oxford University Press, Oxford 2001.
 2. Dayasindhu N., Embeddedness, knowledge transfer, industry clusters and global competitiveness: a case study of the Indian software industry, "Technovation" 2002, Vol. 22.
 3. Dz.U. 2009, nr 61, poz. 503.
 4. Ferreira J., Garrido Azevedo S., Raposo M., Specialization of regional clusters and innovative behaviour: a case study, "Competitiveness Review: An International Business Journal" 2012, Vol. 22, No. 2.
 5. Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks, European Commision, Bruksela 2006.
 6. Harrison B., Kelley M., Grant J., Innovative firm behavior and local milier: Exploring the intersection of agglomeration, firm effects, and technological change, "Economic Geography" 1996, Vol. 72, No. 3.
 7. He Z., Rayman-Bacchus L., Cluster network and innovation under traditional economies, "Chinese Management Studies" 2010, Vol. 4, No. 4.
 8. Hermaniuk J., Piotrowski M., Formy organizacyjno-prawne i procedury funkcjonowania klastrów w kraju i za granicą, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Z arządzania, Rzeszów 2010.
 9. Liu Q., Promoting innovation in China by sharing resources in clusters: the new firm perspective, "Journal of Technology Management in China" 2011, Vol. 6, No. 3.
 10. McEvily B., Zaheer A., Bridging ties: a source of firm heterogeneity in competitive capabilities, "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20.
 11. McKendrick D., Doner R., Haggard S., From Silicon Valley to Singapore, Stanford University Press, Stanford 2000.
 12. Mikołajczak B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie, Difin, Warszawa 2009.
 13. Nokia zamyka ostatnią fabrykę w F inlandii, http://www.chip.pl/news/wydarzenia/ umowy-i-fuzje/2012/07/nokia-zamyka-ostatnia-fabryke-w-finlandii.
 14. Park Y., Amano T., Moon G., Benchmarking Open and Cluster Innovation: Case of Korea, "Benchmarking International Journal" 2012, Vol. 19, No. 4.
 15. Porter M.E., On Competition, Harvard Business School Press 1998.
 16. Schiele H., Location: the geography of industry clusters, "Journal of Business Strategy" 2008, Vol. 29, No. 3.
 17. Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE , Warszawa 2009.
 18. Sobiech K., Koncepcja klastrów w naukach ekonomicznych, w: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, E. Skawińska, R. Zalewski, PWE , Warszawa 2009.
 19. Steinle C., Schiele H., When do industries cluster? A proposal on how to assess an industry's propensity to concentrate at a single region or nation, "Research Policy" 2002, Vol. 31.
 20. Szuster M., Rola klastrów we współczesnej gospodarce, w: Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, red. J. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 21. Zettinig P., Vincze Z., How clusters evolve, "Competitiveness Review: An International Business Journal" 2012, Vol. 22, No. 2.
 22. Zrobek J., Marketing w klastrach logistycznych, w: Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, red. J. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 23. 2006 Innobarometer on Cluster's Role in Facilitating Innovation in Europe, Analytical Report, Flash EB nr 187, The Gallup Organization, lipiec 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu