BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leusmann Ulf (MBA, Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde), Wiścicka Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
DieII Hochschulen als Entwicklungsinstrument Strukturschwacher Regionen
Universities as a Instrument for Development in Disadvantaged Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 115-128, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Współpraca regionalna
Knowledge transfer, Regional cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę transferu wiedzy między uczelniami a rynkiem. Autorzy zaprezentowali zalety nawiązywania współpracy szkół wyższych z biznesem, z uwzględnieniem specyfiki regionów słabiej rozwiniętych. Przedstawiono również doświadczenia uczelni niemieckiej i efekty transferu wiedzy na tym obszarze. Ponadto podjęto próbę analizy najważniejszych czynników wpływających na tworzenie, rozwijanie i utrzymanie współpracy uczelni z firmami regionalnymi.(abstrakt oryginalny)

In summary, it should be noted that universities make a significant contribution to the development of the region in which they are located. This applies both to structurally weak and economically strong regions. This can be achieved in particular through successful knowledge transfer between universities and industry. It depends on many factors, whether this transfer can be successfully initiated and sustainably implemented. In strong regions and in cooperation with large companies the transfer is much easier to implement (compered to activities in structurally weak regions and with small companies). Universities in less developed regions, face the challenge to participate themselves directly in creating a prosperous business environment. This can be done by encouragement and assistance in the establishment of new companies by graduates or by employees of the university (spin-offs). Numerous organizational, legal, cultural and political factors influence success or failure of knowledge transfer. As stated in the article, the degree of implementation of knowledge transfer in Poland and Germany is still of different quality. Nevertheless, many problems and solutions seem to be transferable from one country of the other. This text intends to show the advantages and possibilities of knowledge transfer and to make a contribution to intensify and optimize the efforts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fritsch M., Henning T., Slavtchev V., Steigenberger N., Hochschulen als regionaler Innovationsmotor, Düsseldorf 2008.
  2. Heinze R.G., Wirtschaftsförderung durch die innovative Verzahnung von Wirtschaft und Hochschulen - am Beispiel des Ruhrgebietes, Beitrag zur Tagung "Strategische Wirtschaftsförderung und die Gestaltung von High-Tech Clustern", Dortmund 2008.
  3. Kucharczyk E.B., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, FIDE i PFPMSP, Warszawa 1998.
  4. Łącka I., Partnerstwo pomiędzy szkołami wyższymi a przemysłem w świetle reformy systemu organizacji i finansowania nauki w Polsce, Folia Univ. Stetin. Oeconomica 237 (43), Szczecin 2004.
  5. Mac Namara O., Universities and Entrepreneurship in North East England: A practitioner's perspective, "Noerthern Economic Review" 2002, No. 32.
  6. Ponikowski H., Analiza progowa rozwoju lokalnych ośrodków akademickich w województwie lubelskim, in: Rola uczelni w przestrzeni miast, ed. T. Markowski, Studia i prace KPZK PAN, t. CXXXI, Warszawa 2008.
  7. Ponikowski H., Szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju regionalnego i lokalnego, in: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe UE nr 46, Wrocław 2009.
  8. Rola uczelni w przestrzeni miast, ed. T. Markowski, Studia i Prace KPZK PAN, t. CXXXI, Warszawa 2008.
  9. www.austauschprozesse.de/cms/upload/Hochschulen/HS_Zittaus_Grlitz, abgerufen zuletzt am 24.06.2012.
  10. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, wyd. polskie, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu