BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuta-Tokarska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy a polskie realia
Knowledge-Based Economy And Polish Reality
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 120-129, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Wiedza, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Knowledge, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dobie następujących przemian cywilizacyjnych w świecie, związanych z przechodzeniem od cywilizacji przemysłowej do cywilizacji informacyjnej, zasadniczym wyzwaniem dla współczesnych gospodarek narodowych staje się ich zdolność adaptacyjna do permanentnych zmian poprzez drogę innowacyjności1. Zdolność ta jest nie tylko potrzebą, ale także bezwzględnym warunkiem dla uczestnictwa w ramach globalnej konkurencyjności, a odpowiedzią na to wyzwanie staje się gospodarka oparta na wiedzy, przechodząca w stan gospodarki kompetytywnej i dynamicznej. W takiej gospodarce wiedza stanowi zasób wręcz doskonały, który jest odnawialny i pomnażalny w procesie zużywania. (abstrakt oryginalny)

The publication Knowledge - Knowledge-Based Economy - Polish Reality attempts to explain the problems related to the perspective of the appropriate use of knowledge in the development of the innovativeness of contemporary national economies. Special attention is devoted to the capability of the Polish economy within this scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grosse T.G., Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy w Polsce?, Analizy i Opinie nr 24, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
  2. Kotowicz-Jawor J., Wstęp, w: GOW - wyzwanie dla Polski, PTE, Warszawa 2009.
  3. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, w: G. Gorzelak, A.Tucholska red., Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  4. Matysiak A., Instytucjonalne uwarunkowania produkcji wiedzy, w: J. Kotowicz- Jawor red., GOW - wyzwanie dla Polski, PTE, Warszawa 2009.
  5. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, wydanie polskie Departament Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu