BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huk Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie talentami w hucie miedzi "LEGNICA"
Human Resources Management And Talent Management In Huta Miedzi "LEGNICA"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 150-158, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie talentami
Human resources, Talent management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dobie gospodarki opartej na wiedzy coraz większą wagę przywiązuje się do wartości niematerialnych. Dziś to już nie tylko kapitał finansowy decyduje o rentowności przedsiębiorstwa, ale także kapitał ludzki, informacyjny. Ważnym aspektem rozwoju gospodarki jest rozwój wiedzy, a ją w szczególności tworzą ludzie. Dlatego dąży się do skodyfikowania wiedzy ukrytej, która ma największe znaczenie zarówno w skali makro, dla rozwoju całej gospodarki, jak też w skali mikro, dla rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, jednostek, organizacji, a przede wszystkim ludzi. Dziś doświadczenie i wiedza nabyte w trakcie wielu lat przez danego pracownika są bardzo cenne. Jeszcze cenniejsza jest możliwość podzielenia się nią z innymi. Przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie odbywa się od setek lat. Ważną kwestią poruszaną obecnie, w dobie "boomu" wiedzy, jest dzielenie się wiedzą i zachowywanie wiedzy, którą posiadają kluczowi dla firmy pracownicy, często uznani za specjalistów, ekspertów. Jest to jeden z wielu celów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Obecnie jednym z ważnych aspektów zarządzania ludźmi jest utrzymanie ekspertów, a także zachowanie wiedzy, którą oni posiadają. Przedsiębiorstwa zmagają się z coraz większym problemem - kreowania ścieżki kariery pracowników, a także identyfikacji kandydatów, którzy mogliby zastąpić kluczowych pracowników w firmie. (abstrakt oryginalny)

This article presents the concept of Humen Resources Management as a foundation to support the implementation of the concept of Talent Management. The article presents the basic ideas regarding both concepts and also links between them were indicated. The article is theoretical and empirical. It is based on subject literature and case studies of Huta Miedzi "Legnica". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000.
 3. Chełpa S., Samorealizacja talentów - możliwości i organiczenia interpersonalne, w: S. Borkowska red., "Zarządzanie Talentami", Wyd. IPSS, Warszawa 2005.
 4. Listwan T., Zarządzanie kadrami, wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, w: S. Borkowska red., "Zarządzanie Talentami", Wyd. IPSS, Warszawa 2005.
 6. Miś A., Zarządzanie talentami w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 810/ 2009.
 7. Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i  wytyczne tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4 (68-69).
 8. Pocztowski A., Zarządzanie talentami w organizacjach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2007.
 10. Robertson A., Abeby G., Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 11. Słownik języka polskiego, WN PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/talent (21.01.2012).
 12. Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu