BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kliombka-Jarzyna Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pracownicy 50+ a społeczeństwo informacyjne - na przykładzie projektów finansowanych w ramach pokl
The 50+ Workers And The Information Society - The Example Of Projects Funded By Pokl
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 159-168, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Praca
Information society, Labour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ostatnie lata przyniosły wiele zmian na polskim i światowym rynku pracy. Zmieniły się relacje między pracodawcą a pracownikiem, a ciągły rozwój technologiczny sprawia, że od jednostek wymaga się, aby cały czas inwestowały w swój kapitał intelektualny. Jedne z najważniejszych narzędzi, z których korzystają współcześni pracownicy zarówno w celach zawodowych, jaki samorozwoju czy rozrywki, to komputer i Internet. Właściwie coraz trudniej znaleźć zatrudnienie, poza pracą fizyczną, w której obsługa komputera nie była wymogiem koniecznym. Analiza ogłoszeń o pracę zamieszczanych w mediach papierowych i internetowych pokazuje, że umiejętność obsługi komputera jest potrzebna do pracy administracyjnej, w handlu, magazynie czy choćby na stacji obsługi samochodów. Pracownik w XXI wieku funkcjonuje w realiach społeczeństwa informacyjnego. Najważniejsze jego wyznaczniki to błyskawiczny rozwój technologii teleinformatycznych, dostęp do informacji o zasięgu globalnym, nieograniczone możliwości komunikowania się. Pracownik XXI wieku, aby zachować stosowny poziom profesjonalizmu, musi wykształcić w sobie otwartość na nieustanny proces aktualizowania swojej wiedzy oraz kompetencji i uczynić kształcenie ustawiczne stałym elementem swojej ścieżki kariery. (abstrakt oryginalny)

In the introduction the article describes changes in the modern labor market, associated with the demographic and the use of new technologies. The situation of people 50+ is emphasis. There is characterized the way of use of the computer and the internet by these people. In the case study there is described the implementation of training in IT support for this age group. There are identified barriers and factors facilitating the implementation of this type of training and the benefits of people 50+. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batorski D., Zając J.M., Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Raport Otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci", UPC, Warszawa.
  2. Liwiński J., Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem w  przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa 2010.
  3. http://www.e.learning.pl// (15.01.2012).
  4. Marshal V.W., Taylor P., Restructuring the lifecourse: work and retirement, w: M.L. Johnson red., The Cambride handbook of age and ageing, Cambridge- London 2005.
  5. Syper-Jędrzejak M., Pracownicy 50+ a społeczeństwo informacyjne - warunki efektywności i wspomaganie doskonalenia zawodowego dojrzałych pracowników.
  6. Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna Wrocław 2004.
  7. Woszczyk P., Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność pracowników 50+ , HRP Spółka jawna Czernecka, Jaszczyński, Łódź 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu