BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wpływ kultury organizacyjnej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech
The Effect Of Organizational Culture On The Flow Of Knowledge In High-Tech Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 169-176, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Wiedza, Przepływ wiedzy
Organisational culture, Knowledge, Knowledge flows
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu poświęcono wiele uwagi różnym typologiom kultur organizacyjnych. Jednak zasadne jest tworzenie typologii uwzględniających konkretne wyzwania stojące przed zarządzaniem lub będących odpowiedzią na. Nowe systemy zarządzania w tym kontekście zarządzanie wiedzą stanowią podstawę do tworzenia kultur organizacyjnych uwzględniających zasoby wiedzy. W artykule autor przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych w latach 2008-2009 na grupie przedsiębiorstw wysokich technologii. Celem badań była ocena wpływu kultury organizacyjnej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech. Czynnik ten poddano szczegółowej analizie z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych. Do testowania hipotez wykorzystano tabele dwudzielcze. (abstrakt oryginalny)

Organizational culture in the context of knowledge management systems is called a culture of knowledge, based on knowledge and culture conducive to the flow. In the article the author presents the results of own tests conducted on a group of high-tech companies. Culture of high trust, based on making relations and on low demand for authority, favors the flow of knowledge in high-tech companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balthazard P.A., Cooke R.A., Organizational Culture and Knowledge Management Success, Assessing The Behavior - Performance Continuum, Hawaii International Conference on System Science 2004.
  2. Czerska M., Zmiana kulturowa organizacji, Difin, Warszawa 2003.
  3. Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń 2007.
  4. Mikuła B., Pirtuszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  5. Płoszajski P., Rudolf T., Mierzejewska B., Gajek B., Talaga D., Wróblewski J., Staniec A., Zarządzanie wiedzą w Polsce - bilans doświadczeń, SGH, Warszawa, Konferencja "Kadry", luty 2001.
  6. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, CA, Jossey-Bass, San Francisco 1985.
  7. Touiller J.P., Tomczak P., Dlaczego polskie firmy źle zarządzają wiedzą, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2005.
  8. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu