BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchta Krystyna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Skiert Małgorzata (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Wzorce aktywności turystycznej studentów turystyki i rekreacji w uczelni wychowania fizycznego
Activity Patterns of Tourism and Recreation Students from Universities of Physical Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 23-32, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Studenci, Turystyka, Rekreacja, Aktywność turystyczna
Students, Tourism, Recreation, Tourist activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka aktywności turystycznej stanowi centralny punkt odniesień w badaniach nad fenomenem turystyki. Wiedza na temat uwarunkowań, poziomu i struktury aktywności turystycznej społeczeństwa stanowi bowiem podstawowy wyznacznik polityki turystycznej państwa, pełniąc także rolę czynnika decydującego o działalności biznesu turystycznego. W tematyce badawczej nauk zajmujących się turystyką ważny segment stanowi problematyka aktywności młodzieży studenckiej. Badanie uczestnictwa studentów w ruchu turystycznym nabiera szczególnego znaczenia w okresie przemian społecznych. Przemiany cywilizacyjne i tendencje edukacyjne wywie-rają bowiem znaczący wpływ na świadomość młodzieży, przekształcając ich preferencje dotyczące celów, dążeń i stylów życia.(fragment tekstu)

The model of active relaxation poses new demands for institutions of higher edu-cation which train tourism and recreation specialists prepared to undertake roles as promoters and animators of physical education in their prospective workplaces. The aim of the research was to determine the pro-tourism patterns of attitudes and behaviour of Tourism and Recreation students of the Faculty of Physical Education and Sport (FPES) in Biała Podlaska. The research was conducted by means of a diagnostic poll with the use of the random survey technique. Results of the analyses indicate a high level of participation of students in tourism, mainly in its active form. Students who plan touristic journeys do it generally with the focus on relaxation and entertainment. Touristic activities of the respondents are also determined by cognitive and economic factors. Students who are active in tourism ap-preciate a positive role of journeys in the process of moulding their own work experience.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, "Studia i Monografie" AWF, nr 56, Kraków 2009, s. 433-434.
 2. K. Łopaciński, Aktywność turystyczna polskich studentów w 1988 roku, "Problemy Tury-styki" 1989, nr 3, s. 14.
 3. E. Szulc-Dąbrowiecka, Preferencje w turystyce wyjazdowej studentów Warszawy (na przykładzie zachowań studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji WSTiR), "Turyzm" 2001, nr 1, s. 77.
 4. W. Alejziak, Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wy-branych krajach, w: Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, AWF, Wrocław 2000, s. 167.
 5. R. Seweryn, Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, "Problemy Tury-styki" 2004, nr 3-4, s. 16-17.
 6. J. Urry, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 14.
 7. K. Buchta, M. Skiert, Aktywność turystyczna studentów uczelni wychowania fizycznego, w: Turystyka aktywna i jej rozwój na roztoczu - regionie pogranicza, red. A. Świeca, K. Kał-mucki, Wyd. Kartpol s.c., Lublin 2006, s. 97-104.
 8. J. Rodziewicz-Gruhn i wsp., Aktywność turystyczna studentów Akademii im. Jana Długo-sza w Częstochowie - badania pilotażowe, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. D. Umiastowska, Wyd. Promocyjne Albatros, Szczecin 2008, s. 232;
 9. J. Latosińska, D. Ludwicka, Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni w Łodzi, "Turyzm" 2010, nr 1, s. 25;
 10. G. Gołembski, B. Hołderna-Mielcarek, A. Niezgoda, P. Szmatuła, Model zachowań turystycznych w czasie wolnym polskiej młodzieży studiującej, "Problemy Turystyki" 2002, nr 1-2, s. 75;
 11. Z. Pawlak, A. Smoleń, Turystyka w stylu życia wybranych grup społecznych,
 12. Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, AWF, Warszawa 2006, s. 356.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu