BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak-Kostulska Elżbieta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Hołowiecka Beata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ sieci społecznych na aktywność rekreacyjną na przykładzie Toruńską Barbarkę
The Importance of Social Networks in Recreation on the Basis of Studies of Tourists Visiting Barbarka near Torun, Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 33-42, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Rekreacja, Aktywność turystyczna
Recreation, Tourist activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowane w artykule wyniki warto zamknąć kilkoma spostrzeżeniami, które otwierają pole do dalszych badań nad kwestią znaczenia powiązań sieciowych i wpływem czynników społecznych i psychologicznych na zachowania konsumentów. W toku obserwacji terenowych wydzielono kilka odrębnych kategorii osób korzystających z atrakcji omawianego obszaru rekreacyjnego. Pierwszą z nich są rodziny z dziećmi, wśród których pewną podgrupę stanowią rodziny powią-zane wzajemnie relacjami towarzyskimi z innymi osobami i rodzinami, co wskazuje, że posiadanie dzieci i konieczność opieki nad nimi może być oko-licznością sprzyjającą kształtowaniu się relacji społecznych, a nie tylko - jakby się mogło wydawać - czynnikiem ograniczającym możliwości swobodnego decydowania o sposobie spędzania czasu wolnego(fragment tekstu)

The aim of the presented studies was enriching our knowledge in relation to social factors determining leisure activities. From the perspective of recreation, the importance of social networks became a central issue. The analysis of data was based on questionnaires, which attempted to discover the amount and intensity of various social relations existing between tourists. The results confirmed the thesis which claimed that the choice of leisure time activities depends on social networks to a large extent. Networking sti-mulates recreation and determines the selection of particular activities, besides providing a channel for exchanging information(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE, Poznań 2006, s. 70; A. Niezgoda, Czynniki wpływające na postępowanie nabywców usług turystycznych, "Rynek Turystyczny" 1999, nr 15-16, s. 14-15.
  2. L. Nowak, Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Wyd. AE, Poznań 1995; H. Szulce, Wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na zachowania konsumentów,
  3. Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Gołembski, Wyd. AE, Wrocław 1999;
  4. A. Niezgoda, Rola motywacji w turystyce, "Rynek Turystyczny" 1999, nr 13-14, s. 16-17;
  5. A. Niezgoda, Społeczne determinanty popytu turystycznego, "Problemy Turystyki" 2003; nr 1/4, s. 49-59;
  6. A. Niezgoda, Społeczne i psychologiczne aspekty trendów w popycie turystycznym, "Prac. Nauk. AE we Wrocławiu" 2003, z. 1000, s. 231-240;
  7. P.L. Pearce, Tourist behaviour: themes and con-ceptual schemes, Channel View Publications, Clevedon 2005, s. 241.
  8. D. Gurak, F. Cases, Migration networks and the shaping of migration systems, w: "Inter-national Migration Systems: A Global Approach", red. M. Kritz, L. Lim, H. Zlotnik, Clarendon Press, Oxford 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu