BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej
The Concept of the Three-Dimensional Motivating Factors in the Tourism Motivation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 43-52, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Systemy motywacyjne, Turystyka
Motivating systems, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrozumienie motywacji konsumenta - turysty, zwłaszcza jego motywacji turystycznej, która w efekcie prowadzi do zakupu produktu turystycznego jest zasadniczą przesłanką konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego, jak również ważną determinantą kształtowania atrakcyjności turystycznej obszaru recepcji turystycznej (ORT). Przyjmując, że kluczowym komponentem licznych teorii motywacyjnych są potrzeby (teoria potrzeb), turystyka może być formą zaspokojenia potrzeb człowieka, podobnie jak wiele innych dziedzin ludzkiej aktywności. Może również potrzeby te zaspokajać bezpośrednio.(fragment tekstu)

The authors of the papers puts forward a thesis according to which tourist motiva-tion are affected by basically deferent factors which occur in the tourist market place. These factors are referred to as motivators, hygiene factors and demotivators. They may have a simultaneous impact on humans. The presented concept of the trychotomy of motivating factors in the tourist motivation is a creative development of Herzberg‟s two-factor theory - the author proposes a more detailed definition of the above factors and extends the area of research by including demotivators in the analysis(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Hudson, Tourism and Hospi-tality Marketing. A Global Perspective, SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2008, s. 43;
 2. J. Krippendorf, The Holidaymarkers, Heinemann, London 1987. Podobny termin znaleźć można u Winiarskiego i Zdebskiego,
 3. R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 52.
 4. T. Kocowski, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 196-197.
 5. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2006, s. 210.
 6. F. Rheinberg, Psychologia motywacji, WAM, Kraków 2006, s. 18.
 7. M. Gange, E. L. Deci, Self-determination theory and work motivation, "Journal of Orga-nizational Behavior" 26, s. 331 i nast.
 8. G.M.S. Dann, Anomie, ego-enhancement and tourism, "Annals of Tourism Research" 1977, nr 4, s. 184-194
 9. J.L. Crompton, Why people go on pleasure vacation, "Annals of Tourism Research" 1979, nr 6 (4), s. 408-424
 10. R.W. McIntosh, Ch.R. Goeldner, Tourism, Principles, Practices, Philosophy, John Wi-ley&Sons, New York 1986.
 11. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 17.
 12. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000,s.122
 13. Ł. Nawrot, Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczne, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 14. Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz asoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 15. A. Iwasiewicz, Metody statystyczne zarządzania jakością, www.statsoft.pl, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu