BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowiak Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Budych-Tomkowiak Ewelina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Łowiectwo jako forma aktywności w turystyce wiejskiej - wybrane aspekty zachowań konsumentów
Hunting as a Form of Activity in Rural Tourism - Selected Aspects on Consumer Behavior
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 53-64, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Łowiectwo, Aktywność turystyczna, Konsument
Rural tourism, Hunting, Tourist activity, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Łowiectwo w Polsce nadal pozostaje sztuką, posiada swoją specyficzną otoczkę, tradycję i kulturę. Dla większości polskich myśliwych jest ono sposobem na życie, cegiełką włożoną w ochronę dzikiej przyrody, pełną emocji formą obcowania z nią. Łowiectwo jest też formą aktywności turystycznej, wiąże się bowiem z podejmowaniem decyzji dotyczących czasu i częstotliwości uczestnictwa w imprezach łowieckich, sposobem wyboru oferty i jej rodzajem.(fragment tekstu)

Hunting is a unique form of activity on rural areas dominated by forestry. The same as in case of other forms of tourism, practicing hunting is determined by internal and external factors. The aim of article is to characterize the hunters activity of in terms of participation frequency in hunting events, the way of choosing the offer and its kind(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Łowiectwo jako element oferty w turystyce wiejskiej, autor: E. Budych-Tomkowiak, maszynopis Zakład Agroturystyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2011.
 2. www.kola.lowiecki.pl/priv/rs/ww/lowpol/index.htm#Polowanie, 12.11.2011.
 3. B. Bramwel, B. Lane, Rural tourism and sustainable rural development. Proceeding from the second international school of rural development, Channel Viev Books, London 1994,
 4. A. Reichel, O Lowengart, A. Milman, Rural tourism in Israel: service quality and orientation, "Tourism Management" 2000, nr 21, s. 451
 5. A. Brelik, Rozwój turystyki wiejskiej w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Eko-nomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA XI (6), Olsztyn 2009, s. 17-20.
 6. A.T. Sikora, E. Nybakk, Rural development and forest owner innovativeness in a country in transition: Qualitative and quantitative insights from tourism in Poland, Forest Policy and Economics (2011), doi:10.1016/j.forpol.201i1.09.003
 7. W. Przybylski, Łowiectwo. Historia, obyczaje, etyka, kultura, Wydawnictwo Pol-ski Związek Łowiecki, Warszawa 1998; F. Nüsslein, Wielki poradnik myśliwego, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2005
 8. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (art.1) łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowa-nie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz z zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej (tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 127, poz. 1066).
 9. P.C. Reynolds, D. Braithwaite, Towards a conceptual framework for wildlife tourism, "Tourism Management" 2001, nr 22, s. 34.
 10. R. Ballantyne, J. Packer, L.A. Sutherland, Visitors‟ memories of wildlife tourism: Impli-cations for the design of powerful interpretive experiences, "Tourism Management" 2011, nr 32,s.771
 11. J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer Behavior, The Dryden Press, Chi-cago 1993, s. 4.
 12. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 61-156.
 13. www.pzlow.pl, 12.11.2011. Liczebność kół łowieckich utożsamiana jest z występowaniem na danym terenie zwierzyny łownej, a więc jest przejawem jego atrakcyjności dla rozwoju turystyki łowieckiej.
 14. R. Stec, Prawo łowieckie. Wybrane aspekty prawno porównawcze, Wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, BELLONA, Warszawa 2009, s. 280.
 15. H. Okarma, A. Tomek, Łowiectwo, Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków 2008, s. 410.
 16. S. Godlewski, Vadamecum myśliwego, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2000, s. 79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu