BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmaszczyk Monika (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zarządzanie kapitałem społecznym z perspektywy polityki szkoleniowej realizowanej w przedsiębiorstwie (na podstawie PPH WAMACO SP. Z O.O.)
Managing Social Capital From The Perspective Of A Training Policy Carried Out In A Company (PPH WAMACO SP. Z O.O.)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 214-223, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Szkolenia, Zarządzanie
Social capital, Training, Management
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
PPH WAMACO SP. Z O.O.
Abstrakt
Wartość przedsiębiorstwa budowana jest przez różne czynniki. Na jedne z nich organizacja ma wpływ, mogąc nimi sterować, inne pozostają poza jej oddziaływaniem. Wśród nich są te, o których pozyskuje się informacje ze sprawozdań finansowych, jak i te nieobjęte tego typu sprawozdawczością. Przeważającą grupę czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa stanowią jego zasoby niematerialne, często trudne do wyceny i obiektywnej identyfikacji. Zalicza się do nich kapitał społeczny organizacji definiowany przez autorkę jako sieć wzajemnych powiązań i zależności, które występują między uczestnikami przedsiębiorstwa, a sieć tworzona w oparciu o współpracę międzyludzką współprzyczynia się do osiągania celów stojących przed organizacją. (abstrakt oryginalny)

The author's intention was to prove the thesis that employees' knowledge is a deciding factor for the quality of human capital in an enterprise. Educated employees are well prepared for their functions within an organisation. They are perceived as trustworthy, it is easy for them to enter into interpersonal relations, they tend to be less suspicious and more suited for cooperation in comparison with employees whose knowledge is at a low level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa 2008.
 2. Gerlach R., Zakład pracy jako organizacja ucząca się, w: Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, red. S.M. Kwiatkowski, Wyd. Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa, 2004.
 4. Godlewska-Werner D., Dobre szkolenie - efektowne i efektywne, w: Inwestowanie w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, red. O. Konieczny, R. Schmidtke, WYG International, Katowice 2007.
 5. Sztumski J., Rola wiedzy w kształtowaniu kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny w organizacji i regionie, red. F. Bylok, A. Czarnecka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 6. Karwowski K., Zarządzanie wiedzą. O czynnikach ludzkich w organizacjach, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 7. Kopeć J., Piwowarczyk J., Wybrane instrument rozwoju personelu, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2008.
 8. Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J., Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 9. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 10. Sopińska A., Wiedza - zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, t. 2, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 11. www.wamaco.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu