BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Lewandowski Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wspólnota europejska wobec rozwoju gospodarki elektronicznej
European Community In Face Of The Development Of The E-Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 260-270, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa
Digital economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie polityki Wspólnoty Europejskiej w stosunku do rozwoju gospodarki elektronicznej (e-gospodarki) i społeczeństwa informacyjnego oraz osiągniętych przez nią rezultatów. Problematyka ta stała się niezwykle istotna w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy gospodarka europejska zaczęła tracić konkurencyjność w stosunku do Stanów Zjednoczonych i krajów azjatyckich. Dlatego też pojawił się niezmiernie ambitny plan uczynienia z Europy najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie, którego ważnym elementem była gospodarka oparta na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza część pokazuje znaczenie, jakie technologie elektroniczne i komunikacyjne mają we współczesnej gospodarce, druga - najobszerniejsza - ewolucję wspólnotowej polityki w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej, trzecia zaś dane empiryczne, które przedstawiają osiągnięte przez państwa europejskie rezultaty. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the evolution of the EU-policy in the field of electronic economy (e-economy) and its achievements. This policy become very important in the 90ties when Western Europe began to lose its competitiveness against the United States and East Asian countries. That is why a very bold idea occurred, to make Europe the most competitive and knowledge- based economy in the world. One of the key elements of that strategy was the development of an information society. The progress of various member states in implementation of the Internet and Communication Technologies (ICT) is very differentiated. While some countries (the Netherlands, Scandinavian states, Great Britain) show a good performance, some new member states (Bulgaria, Romania) have a substantial backwardness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ashworth J., Evaluation du programme communautaire en matèrie du prévision et d'évaluation dans le domaine de la science et la technologie FAST (1978- 83), Commission de Communautés Européennes, Bruxelles 1983.
  2. Commission of the European Communities, The Impact of the E - Economy on European Enterprises; Economic Analysis and Policy Implications, Brussels, 29.11.2001.
  3. Council of the European Union, eEurope 2002. An Information Society for All. Action Plan prepared by the Council and the European Commission for the Feira European Council, 19-20.06.2000. http://ec.europa.eu/ information_ society/ eeurope/2002/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf
  4. Eurostat, Community Survey on ICT Usage in Households and by Individuals, 2010
  5. Filos E., Perspectives for Work and Business in the e-Economy, The Contribution of the European R&D Programme IST, "International Internet and Enterprise Management" 2003, Vol. 1, No. 1.
  6. High Level Group, i2010 Benchmarking Framework, Brussels, April 2006. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_e n.ht m
  7. Komisja Europejska, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Kom 2010 (2020), Bruksela 3.03.2010.
  8. Lera-López F., Bilón-Curras M., Shortfalls and inequalities in the development of E-economy in the EU-15, "Communications and Strategies" 2005, No. 60.
  9. Wawszczyk A., E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu