BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Stefan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Uflik Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Innowacyjny system monitorowania kosztów eksploatacyjnych w zasobach lokalowych i zarządzanie nimi
Application Of Information Systems In Housing Resources Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 307-314, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Monitoring, Zasoby mieszkaniowe
Monitoring, Housing resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Specyfika działalności prowadzonej przez zarządców nieruchomości zajmujących się zasobami lokalowymi sprawia, że implementacja odpowiedniego systemu informacyjnego jest jednym z kluczowych czynników sprawnej realizacji powierzonych zadań. Wdrożenie systemu ewidencji czynszowej oraz jego integracja z innymi modułami informatycznymi działającymi w firmie usprawniają pracę i ograniczają koszty zarządcy. Rozbudowa istniejącego oprogramowania i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mogą przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług i podniesienia satysfakcji klientów. Opracowanie i udostępnienie narzędzia informatycznego, które pozwoli poszczególnym lokatorom na podgląd bieżącego zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła sieciowego może przyczynić się do ograniczenia zużycia mediów, a także pozwoli analizować i prognozować poszczególne składowe kosztów użytkowania lokalu. Uzyskana przez zarządcę wiedza wpłynie na lepsze monitorowanie pracy kluczowych instalacji w obiekcie, a także przyczyni się do optymalizowania warunków zakupu i dostarczania energii. (abstrakt oryginalny)

The article was proposed to develop the informatics tool supporting the management of accommodation resources, so that users, will have a preview of media consumption and cost of use of premises by logging on to the individual account. These innovations will allow for better monitoring of resources, rapid response in case of breakdown and to optimize conditions for the supply of media. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Malko J., Długi cień Fukushimy, skutki dla elektroenergetyki Europy, "Rynek Energii" 2011, nr 5.
  2. Jarża S., Importance of energy management in foundrie, "Polish Journal of Management Studies" 2011, nr 4.
  3. Zarządzanie energią w budynkach komunalnych, poradnik, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites", Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu