BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełoszek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach rozproszonych
Semantic Business Process Management In Dispersed Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 326-334, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Organizacja
Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacja jest środowiskiem funkcjonowania różnorodnych procesów biznesowych (mających charakter informacyjny bądź materialny), które tworzą jej dynamiczną strukturę. Zadaniem procesu jest przekształcenie czynników produkcji (informacji, materiałów, energii) w dobra i usługi, które stanowią tzw. wektor wyjścia procesu. Celem funkcjonowania procesu jest zaspokojenie potrzeb klienta1. Zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management - BPM) jest elastyczną koncepcją o szerokim zastosowaniu, służącą coraz częściej nie tylko do integracji między różnymi aplikacjami w przedsiębiorstwie, ale także do wspomagania realizacji ponadobiektowych procesów biznesowych w ramach organizacji rozproszonych. Międzyorganizacyjne procesy biznesowe w dobie rozwoju technologii informacyjnej i globalizacji gospodarki stają się ważnym polem badawczym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli technologii informacyjnej oraz wskazanie możliwości wykorzystania rozwiązań semantycznych w systemach zarządzania procesami biznesowymi w warunkach, gdy proces biznesowy realizowany jest przez wiele niezależnych, współpracujących ze sobą organizacji. (abstrakt oryginalny)

In the age of information and globalization interorganizational business processes are important research domain. The aim of this paper is to present the role of information technology and particularly semantic solutions in Business Process Management Systems. The concept of semantic business process models repository has been proposed. The repository can be exploited by geographically dispersed, independent organizations cooperating in realizing common business processes to help them automate business process composition avoiding semantic conflicts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.
  2. Khoshafian S., Service oriented enterprises, Auerbach 2006.
  3. Nemiro J.E., Connection In Creative Virtual Teams, "The Journal of Behavioral and Applied Management", Winter/Spring 2001, Vol. 2 (2).
  4. Rebstock M., Engel J., Paulheim H., Ontologies-Based Business Integration, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2008.
  5. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
  6. Rutkowski K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia światowe i polskie, SGH, Warszawa 1999.
  7. Sheridan J. H., Managing the Value Chain for Growth, "Industry Week" 1999, Vol. 248, Iss. 16.
  8. West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
  9. Zur Muehlen, M., Workflow-based Process Controlling. Foundation, Design, and Application of workflow-driven Process Information Systems, Logos, Berlin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu