BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Idzik Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Aktywność turystyczna a typy psychograficzne Polaków
Tourism Activity According to the Type of Psychographic of Poles
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 65-78, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Aktywność turystyczna, Turystyka
Tourist activity, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku turystycznym wskazują na potrzebę analizy ruchu turystycznego według różnych kryteriów. Do najważniejszych można zaliczyć: cel podróży, jej charakter oraz sposób organizacji, a także kryteria opisujące uczestników ruchu turystycznego, takie jak: wiek, dochód, czy status społeczny1. Z punktu widzenia podaży turystycznej charakterystyka uczestników ruchu turystycznego ułatwia dostosowanie oferowanego produktu do potrzeb potencjalnych konsumentów. Dotyczy to zarówno sfery ilościowej, jak i jakościowej(fragment tekstu)

In the article were presented differentiation of tourism activity of Poles from June to September in 2010. The differentiating factor was the type of psychographic. There was isolated six type of psychographic: mature, winners, sceptics, home hearth, fru-strated and traditionalist. The characteristics of each psychographic group were made. In selected group number of people planning summer holiday oscillated from 7% (traditionalist) to over 40% (mature and winners).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 25-26.
  2. www.intur.com.pl.
  3. M. Idzik, J. Majewski, Aktywność turystyczna Polaków w okresie letnim w latach 1995-2010, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 157, s. 700-711.
  4. www.pentor.pl/pp_o_psychografii.xml.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu