BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokicka-Broniatowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza trendów rozwojowych e-usług na świecie
Trend Analysis In E-Services Development In The World
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 335-344, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Rozwój, Usługi
Development, Services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarkę początku XXI wieku cechuje różnorodność dokonujących się przemian, zwłaszcza pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych. Pomimo wielu trudnych doświadczeń związanych ze światowym kryzysem finansowym, jesteśmy na drodze wielopoziomowej transformacji porządku gospodarczego, związanej z rozwojem gospodarki sieciowej. Przedsiębiorstwo sieciowe jest nie tylko nowym zjawiskiem technologicznym. Niesie ono nowe znaczenia pojęcia innowacyjnego gospodarowania i stawia zupełnie nowe oczekiwania w stosunku do funkcjonujących modeli biznesowych. Jak zauważa C.K. Prahalad i M.S. Krishnan1, w gospodarce dokonują się różnego rodzaju przekształcenia w firmie, która przechodzi od sprzedaży produktu do sprzedaży usługi, której staje się on częścią. Jednocześnie następuje przejście od stosunku transakcyjnego z klientem do stosunku usługowego - a jądro tworzonych wartości przesuwa się od fizycznego produktu do szczebla usługi. Zmienia się także tradycyjne rozumienie definicji obszarów B2B i B2C i następuje przesunięcie relacji międzyorganizacyjnych z B2B do B2C, w finalnym efekcie stają się one zbieżne. (fragment tekstu)

This article subject of interest are changes occurring in the world in reference to e-services development with particular emphasis on B2B an B2C relations. Internet network infrastructure further development is a crucial condition for previous mentioned occurrences. Analysis conducted on the subject displays main trends that take place in various countries and especial advancement of eastern Asiatic economies. The outcome is astonishing, the development of ICT solutions is more vital factor for economy than production itself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa 2010.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin,Warszawa 2009.
 3. Ding W., Innovation and Development of China's Internet Application http://www.china.orgg.cn/english/China/234154.htm (2.08.2010).
 4. Elektroniczna Gospodarka w Polsce. Raport 2008, red. M Kraski, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 5. Europejska agenda cyfrowa. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2010) 245, Bruksela, 19.05.2010.
 6. China Trumps U.S. in Mobile Internet, App Use, http://www.clickz.com/ clickz/stats/1726963/china-trumps-us-mobile-internet-app-use (6.08.2010).
 7. Doubleclick and Planner by Google, http://www.google.pl.com/adplaner. static/ top1000/# (5.08.2010).
 8. Godlewski K., Google kontra Chiny, http://www.press.pl (4.08.2010).
 9. Internet Trends in China e-Commerce and Search, http://www.china.org.cn/ English/ China/233128.htm (4.08.2010).
 10. Internet Usage Statistics. The Internet Big Picture http://www.internet worldstats.com/stats.htm (5.08.2010).
 11. Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm
 12. IP Counts by Country, http://www.domaintools.com/internet- statistics/country-ipcounts. html (30.07.2010).
 13. IResearch, http://www.2chinable.com (2.08.2010).
 14. Krynicka H., Rozwój e-usług publicznych w Polsce, http://www.biblioteka cyfrowa. pl/Content/34608/008.pdf
 15. Kuciński J., Mazurek-Kucharska B., Flis R., Lewandowska B., Gębczyk I., Szut J., Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe, PARP, Warszawa 2008, http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/6234.pdf
 16. Mazurek-Kucharska B., Kuciński J., Flis R., Spodziewane trendy sektora e- usług. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe, PARP, Warszawa 2008.
 17. Mugeński P., Zeznanie podatkowe przez SMS, "Dziennik Internautów", http://di.com.pe/news/26353,10,Szwecja_zeznanie_podatkowe_=_1_SMS.html
 18. Norway Internet Usage and Marketing Report, Internet World Stats - Usage and Population Statistics, http://www.internetworldstats.com/euro/no.htm
 19. Portal NIIT, http://niit.com/aboutniit/Pages/Overview.aspx
 20. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 21. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badan statystycznych z lat 2004- 2008, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010. http: //www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_spoleczenstwo_informacyjne_w_ Polsce_2004_2008.pdf
 22. 26th Statistical Survey Report on Internet Development in China, http://aboutorism.wordpress.com/2010/03/31/statistical-survey-on- internetdevelopment- in-china
 23. Yang M., Investment in Internet in China Achieved 209 Million USD in the First Half of 2010, http://en.178.com/201008/74808019012.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu