BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozowicz Kazimierz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Halemba Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Winiarz Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Analiza popytu turystycznego na przykładzie badań konsumentów produktu turystycznego Roztocza Zachodniego
A Research-Based Analysis of West Roztocze Tourism Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 79-94, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Produkt turystyczny, Konsument, Turystyka
Tourist demand, Tourist product, Consumer, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyłonienie elementów warunkujących decyzje konsumenckie jest wycinkiem bardziej ogólnego metodologicznie działania, którego przedmiotem staje się skonstruowanie metod diagnozowania i - co za tym idzie - prognozowania zachowań ludzkich przebiegających w określonych warunkach oraz segmentach rynku turystycznego. Autorzy artykułu są świadomi ograniczeń w formułowaniu ostatecznych opinii na temat wzajemnych relacji pomiędzy uwarunkowaniami zachowań konsumenckich w turystyce a nieogarnioną rzeszą rozmaitych zachowań człowieka w społecznej przestrzeni jego egzystencji. Z tego względu należy zaznaczyć, że wszelkie empirycznie nie do końca wyjaśnione, wątpliwe czy wręcz problematyczne wnioski powstały implicite jako rezultat dedukcji(fragment tekstu)

People from other parts of Poland visiting Roztocze region consider this area somewhat exotic. Local speech is more melodious and the names of villages sound different. Orthodox churches, whose domes rise among the fields and forests, can be also found in larger towns where they coexist in an excellent symbiosis with churches and synagogues. It is a result of centuries-old history of the area inhabited by Poles, Russians and Jews. Historical buildings, painting, sculpture and crafts, which number considerably decreased over time, bear witness to the culture created by those nations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 97.
 2. M. Zajączkowski, Marketing mix. Produkt i cena, Wydawnictwo Lega, Szczecin 2005,s.126
 3. J. Musiałkiewicz, Marketing, Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 1996, s. 80.
 4. G. Gołembski, Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych,
 5. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 28;
 6. G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w Polsce, Warszawa 1979, s. 22
 7. A. Panasiuk, Produkt turystyczny Polski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 41
 8. C. Marcinkiewicz, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 35.
 9. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s.89
 10. E. Ważna, Strategia kształtowania produktu turystycznego, "Turyzm" 2003, nr 10, s. 8.
 11. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, Warszawa 1997, s. 211
 12. D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006;
 13. Kształtowanie produktu turystycznego jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów i społeczności lokalnych, red. D. Wróbel, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa 2007;
 14. Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, red. G. Gołembski, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004;
 15. Marketing turystyczny regionu, red. S. Kuśmierski, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu