BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sarama Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wybrane problemy tworzenia wskaźników złożonych w badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej
Selected Problems Of Constructing Composite Indicators In Research Of The Information Society And E-Commerce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 345-353, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Rozwój społeczny
Information society, Social development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W badaniach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej jeden z głównych obszarów badawczych obejmuje analizę i ocenę poziomu ich rozwoju. W analizach tych wykorzystywane są różnego rodzaju wskaźniki (proste i złożone), które pozwalają na dokonywanie porównań przestrzennych i historycznych. Poprawnie skonstruowane wskaźniki umożliwiają nie tylko ocenę bieżącej sytuacji i wskazanie jednostek charakteryzujących się najwyższym (lub najniższym) poziomem rozwoju, ale także:  wskazują obszary, gdzie konieczne jest podjęcie odpowiednich działań;  pozwalają określić, czy podejmowane działania przynoszą pożądane efekty i jakie są postępy w realizacji celów. Truizmem jest stwierdzenie, że wskaźniki o niskiej jakości dostarczają decydentom informacji o podobnej jakości, co może z kolei powodować podejmowanie niewłaściwych decyzji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents critical overview of methods for constructing composite indicators, i.e. methods for selection, normalization, weighting and aggregation partial indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Handbook on Constructing Composite Indicators, Methodology and User Guide, OECD, 2008, www.oecd.org/dataoecd/37/42/42495745.pdf.
  2. Hellwig Z., Zastosowanie miary taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny 1968, z. 4.
  3. Malina A., Zeliaś A., On Building Taxometric Measures on Living Conditions, Statistics In Transition, Vol. 3, No. 3.
  4. Measuring the Information Society 2011, http: //www.itu.int/ITU-D/ict/ publications/ idi/2011/Material/MIS_2011_without_annex_5.pdf, ITU 2011.
  5. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
  6. United Nations Development Programme, Human Development Report 2010, Oxford University Press, New York 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu