BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Osoby samotne i ich zachowania turystyczne związane z podróżami kulturowymi - wybrane problemy
Single Persons and their Tourism Behaviour Concern Cultural Tourism - Selected Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 95-107, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Podróże turystyczne
Cultural tourism, Touristic travel
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęte w artykule rozważania pozwoliły zauważyć, że samotny turysta kulturowy (odwiedzający Kraków) podróżuje w celach turystycznych 2-3 razy w roku, najczęściej w sezonie letnim, a krajobraz/architektura miejsca jest główną determinantą wyboru destynacji. Swoje wyjazdy organizuje on samodzielnie, ale przyjeżdża ze znajomymi, korzysta z samolotów, na ogół nocuje w obiektach o wysokim standardzie, przebywa na terenie danego miasta bogatego w dobra kultury 3 dni (tzw. podróże city break).(fragment tekstu)

The aim of the article is to show models of tourism behaviour of single people who travel in order to learn about the culture of destination. Based on own research the author shows the frequency of travels, the reasons for selecting destinations, stimulus which influence destination choice, patterns in trip organization and the choice of the accompanying people, as well as the most frequently used accommodation types and means of transport. The empirical part is preceded by theoretical considerations about the tourism be-havior and cultural tourism. Moreover, the article describes the characteristics of a single person's household and presents the size of this phenomenon in the UE(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. www.tvp.pl, 11.11.2011.
 2. Gajda, Trzy aspekty samotności jako determinanta stylu życia i uczestnictwa w kulturze,
 3. Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki i W. Trybulski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 180-183.
 4. www.polityka.pl, 11.11.2011.
 5. A.P. Lubowiecki-Vikuk, Być singlem i podróżować, "Rynek Turystyczny" 2008, nr 10;
 6. www.rynek-turystyczny.pl/artykul/18584/Byc_singlem_i_podrozowac.html, listopad 2011
 7. Singiel na wakacjach, www.nto.pl, 12.11.2011
 8. T. Żabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1994, s. 29-31.
 9. A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010
 10. Report of the Secretary General Programme of the Work for the Period 1984-1985, World Tourism Organization, Madrid 1995.
 11. G. Richards, The Development of Cultural Tourism in Europe,
 12. Cultural Attraction and European Tourism, red. G. Richards, CABI, Cambridge 2001, s. 7.
 13. A. Fyall, B. Garrod, Heritage tourism: at what price?, "Managing Leisure" 1998, nr 3,s.49
 14. Y. Poria, R. Butler, D. Airey, Clarifying heritage tourism, "Annals of Tourism Research" 2001, nr 28, s. 1049.
 15. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 66.
 16. A.M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM w Gnieźnie, Gniezno 2008, s. 31.
 17. K. Buczkowska, Turystyka kulturowa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizyczne-go w Poznaniu, Poznań 2008, s. 6.
 18. A. Niemczyk, Turystyka kulturowa i jej funkcje, w: Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, red. D. Orłowski i J. Wyleżałek, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2011, s. 35-56.
 19. A. Niemczyk, Oferta kulturalna jako element towarzyszący imprezie sportowej w kontekście Euro 2012,
 20. Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 356-364;
 21. A. Niemczyk Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku turystycznego,
 22. Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010,s.497
 23. www.wiadomosci.onet.pl, 11.10.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu