BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gontar Beata (Uniwersytet Łódzki), Grudzińska-Kuna Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Gontar Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Modelowanie choreografii procesów biznesowych - analiza wybranych aspektów i języków
Modeling A Business Process Choreography Selected Aspects And Languages
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 374-384, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Komunikowanie człowiek-komputer, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie
Human-computer system, Communication company-environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tworzenie rozproszonych łańcuchów wartości oraz wzrastające znaczenie elektronicznej komunikacji we współpracy partnerów biznesowych spowodowały wzrost zainteresowania zarządzaniem interakcjami zachodzącymi pomiędzy organizacjami. Wcześniej kooperacja przedsiębiorstw była oparta głównie na interakcjach odpowiedzialnych za nią pracowników, którzy zawsze mogli zareagować w sytuacji kryzysowej. Elektroniczne interakcje wymagają wielu wcześniejszych uzgodnień dotyczących rodzaju wymienianych danych, ich formatu, kolejności i protokołu zachowań związanych z tą wymianą. Wymagają zaprojektowania modelu interakcji. Celem artykułu jest analiza wybranych języków modelowania choreografii zaproponowanych przez środowisko naukowe, jak i organizacje standaryzacyjne oraz ich ocena według określonego zestawu kryteriów. (fragment tekstu)

Choreography is notion for capturing the publicly observable message exchange between integration partners. To model and realize successful interaction between business partners a choreography language is needed. Paper reviews selective characteristics of choreography languages to present their mutual influence and differences between them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barros A., Dumas M., Oaks P., A critical overview of the web services choreography description language, Business Process Trends White Paper 2005.
 2. Cortes-Cornax M., Dupuy-Chessa S., Riue D., Dumas M., Evaluating Choreographies in BPMN 2.0 using Extended Quality Framework, w: Dijkman R. i in., BPMN 2011, LNBIP 95, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
 3. Decker G., Barros A., Interaction Modeling Using BPMN, w: Business Process Management Workshops, Lecture Notes in Computer Science 2008, Vol. 4928.
 4. Decker G., Kopp O., Leymann F., Weske M., BPEL4Chor: Extending BPEL for Modeling Choreographies, Proceedings of the IEEE 2007 International Conference on Web Services (ICWS), USA, IEEE Computer Society 2007.
 5. Decker G., Kopp O., Puhlmann F., Service Referrals in BPEL-based Choreographies. 2nd European Young Researchers Workshop on Service Oriented Computing, YR-SOC 2007.
 6. Gontar B., Grudzińska-Kuna A., Gontar Z., Kaczorowska A., Pamuła A., Papińska-Kacperek J, How IT Tools Support Business Process Management Life Cycle Standards: Survey Of Standards And Market Offer (w druku).
 7. http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html
 8. http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0
 9. http://www.w3.org/TR/ws-cdl-10/
 10. Kopp O., Engler L., van Lessen T., Leymann F., Nitzsche J., Interaction Choreography Models in BPEL: Choreographies on the Enterprise Service Bus, S-BPM ONE 2010 - the Subject-oriented BPM Conference 2011.
 11. Peltz C., Web Services Orchestration and Choreography, Computer 2003.
 12. Zaha J.M., Barros A., Dumas M., ter Hofstede A., Let's Dance: A Language for Service Behavior Modeling, w: R. Meersman, Z. Tari i in.: OTM 2006, LNCS 4275, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu