BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Górna Joanna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Preferencje turystów na rynku usług uzdrowiskowych w Polsce
Preference of Tourists to the Health Resorts and SPA Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 137-153, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Turystyka, Turystyka zdrowotna
Health resort, Tourism, Health tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek usług uzdrowiskowych przeżywa w Polsce okres rozwoju i przeobrażeń. Korzystanie z tych usług staje się coraz bardziej powszechne niż kilka lat temu i związane jest nie tylko z koniecznością ochrony zdrowia, ale także coraz częściej z koniecznością zaspokajania takich potrzeb jak: uczestnictwo w życiu kulturalnym, przynależność do danej grupy, prestiż.(fragment tekstu)

The current market for health and spa services is becoming an important part of the tourist market. Every year the number of clients traveling to spa resorts is increasing. An analysis of the development of the health and spa services reveals that it's be-coming more and more of a consument-driven market. Because of this, one has to de-velop an understanding of customer behavior on that market. This article presents the result of a research survey conducted in 2007-2008 on a sample of 503 clients of health and spa resorts. The survey discovered many personal preferences and expectations from the spa services in Poland. Many of the findings can be used to create marketing strategies for service providers in that market sector(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Kotler, G.Amstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 63
  2. Rozprawa doktorska J. Górnej pt. "Determinanty i kierunki rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską", obronionej w dniu 01.03.2011 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  3. Ludność. stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2008 r., GUS, Warszawa 2009, s. 37.
  4. Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, s. 76.
  5. Ceny np. w kurortach niemieckich kształtują się na poziomie: 120-250 euro w zależności od standardu obiektu, dane: www.niemcyturystyka.pl, 23.05.1010.
  6. StatSoft, Polska sp. z o.o., www.statsoft.pl, 24.07.2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu