BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uglis Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Krysińska Bernadetta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Próba zdefiniowania profilu agroturysty
The Attempt to Define a Profile of Agritourist
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 155-166, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka
Agrotourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia profilu nabywców usług agroturystycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych udało się zdefiniować charakterystyczne atrybuty agroturystów(fragment tekstu)

In our times agritourism is one of rapidly growing segments of Polish tourism economy. The last two decades have showed a significant increase in the number of agritourism farms. The purpose of this study is to examine what the agritourist profile is. Therefore, it was analyzed through demographic and socio-economic characteristics. Tourism literature has showed a great deal of vacationers, tourists and travellers typolo-gies. Unfortunately, only a few research papers have concerned agritourists. Emphati-cally, understanding the expectations of agritourists and their behaviours are very im-portant to ensure the success of agritourism. The findings of our research indicate that the majority of agritourists belong to age cohort 31-50. Survey results also provided that agritourists were university graduates or high school. They mostly choose short time staying (4-7 days) on agritourism farm. According to respondents the regional cuisine was the best attraction of their holidays.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Uglis, Agroturystyka jako przykład dywersyfikacji oferty turystycznej regionu,
 2. Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z.J. Dolatowski i D. Kołożyn-Krajewska, WSHiT w Częstochowie, Częstochowa 2009, s. 187
 3. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 36;
 4. N. Vanhove, The economics of tourism destination, Elsevier 2011, s. 14, 63.
 5. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 206.
 6. Ph. Kotler, Marketing, REBIS, Poznań 2005, s. 11.
 7. Marketing usług turystycznych, red. D. Dudkiewicz, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekono-miczna, Warszawa 2007, s. 37.
 8. L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002, s. 37.
 9. S. Bosiacki, K. Majchrzak, Typologia polskiego konsumenta na rynku turystycznym,
 10. Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska i M. Przydział, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2006
 11. J. Majewski, Agroturystyka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2003;
 12. Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu, red. E. Gurgul, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2005;
 13. M. Drzewiecki, Agroturystyka współczesna w Polsce, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2009;
 14. J. Wojciechowska, Procesy i uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009;
 15. J. Zawadka, Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), SGGW,Warszawa 2010
 16. I. Kurtyka, Profil demograficzny nabywców oferty agroturystycznej na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 414, Rolnictwo LXXIX, Wrocław 2001;
 17. B. Kutkowska, Grupy docelowe nabywców produktów agroturystycznych na Dolnym Śląsku na przykładzie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 3, Warszawa-Poznań 2005;
 18. S. Ainley, B. Smale, A Profile of Canadian Agritourists and the Benefis They Seek, "Journal of Rural and Community Development" 2010, Vol. 5, No. 1,
 19. www.jrcd.ca; N. Srikatanyoo, K. Campiranon, Agritourist needs and motivations: the Chiang Mai case, "Journal of Travel & Tourism Marketing" 2010, Vol., No. 27, Issue 2.
 20. M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 204, s.121
 21. A. Zeliaś, Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000, s. 15.
 22. Z. Matykowski, Zbieranie i tworzenie informacji w badaniach społeczno-geograficznych: problemy i trudności,
 23. Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, red. Z. Chojnicki i T. Czyż, Seria Geografia nr 55, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1992, s. 153.
 24. U. Sekaran, R. Bougie, Research Methods for Business A Sill Buildings Approach, John Wiley & Sons Ltd., 2009, s. 296
 25. N.G. McGehee, An agritourism systems model: a weberian perspective, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 15, No. 2, s. 116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu