BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Preferencje turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych na Lubelszczyźnie
Preferences of Tourists on Holiday in Agritourism Farms in the Lublin Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 167-179, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka
Agrotourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Preferencje i wymagania odbiorców usług gospodarstw agroturystycznych dotyczące poziomu jakości i zakresu świadczonych usług uległy w ostatnich latach znacznej ewolucji. Obecnie kwaterodawcy, którzy w swoim gospodarstwie świadczą jedynie usługi noclegowe i żywieniowe, mają niewielkie szanse na efektywne wykorzystanie swoich obiektów. Turyści są bowiem coraz bar-dziej wymagający i jedynie niska cena nie może być już dziś wyznacznikiem sukcesu. Agrowczasy mogą stanowić dobrą okazję do wypoczynku w malowniczym wiejskim zaciszu, będąc alternatywą dla zatłoczonych i hałaśliwych kurortów turystycznych, mogą również stwarzać możliwość edukacji przyrodniczej i kulturowej, uprawiania wielu form turystyki kwalifikowanej czy własne-go hobby. Jednak warunkiem prawidłowo przygotowanej oferty jest dokładne rozpoznanie motywów i potrzeb odbiorców tych usług. Prezentowane badania, ze względu na ograniczenie terytorialne i liczebność badanej populacji, mają charakter jedynie przyczynkarski. Jednak uzyskane wyniki mogą być wskazów-ką dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, pomocną w uatrakcyjnieniu i lepszym dopasowaniu oferty do konkretnej grupy odbiorców(fragment tekstu)

The aim of the study was to identify and show the travel preferences of people vacationing in agritourism farms in the Lublin province. Presented agrotourism offer and an evaluation of the surveyed households in the opinion of tourists vacationing in them along with suggested changes to improve quality. Specified reasons for choosing this form of recreation, means of obtaining information about the farm and attractions, from which the respondents would like to use. The research conducted during the summer months in 2009 included 81 agritourism farms owners operating in 12 rural municipali-ties of Lublin province and 218 tourists vacationing in the analyzed agritourism farms(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. brak
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu