BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowska Joanna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Klient indywidualny na rynku turystycznym - czynnik logistyki
The Individual Client on the Tourist Market - The Logistics Factor
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 201-210, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Logistyka, Klient
Tourism market, Logistics, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany zachodzące na współczesnym rynku powodują zmiany zachowań nabywców wśród turystów, coraz częściej decyzja dotyczy organizacji wyjazdu. Czynniki wpływające na popyt turystyczny można analizować pod kątem następujących kryteriów o charakterze: ekonomicznym, geograficznym, psychologicznym, demograficznym i społeczno-kulturowym. Głównym motywem wyboru miejsca turystycznego pozostają walory turystyczne, ale również dobra dostępność komunikacyjna. Klienci indywidualni, którzy sami organizują sobie wypoczynek, są klientem niszowym, ale stanowią na wybrzeżu Morza Bałtyckiego 89%, stąd celem artykułu jest próba badań pokazujących motywy decyzji o organizacji spędzenia wolnego czasu(fragment tekstu)

The paper presents the results of research performed in September - October 2011 among individual clients, who have chosen Poland for holiday destination. The aim of the paper is to pay attention to the difficulty of reaching the tourist location on Polish territory. The analysis of decision-making process showed, that the important factor is the accessibility. The article proposed a solution, which can become the logistics, mul-timodal regional platform, which can contribute to the growth of tourism.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Niemczyk, Zachowanie turystyczne Europejczyków - podobieństwa i różnice, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 825, Kraków 2010, s. 40.
 2. T. Żabińska, Zachowanie turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994, s. 29-31.
 3. A. Rapacz, D.E. Jaremen, Atrakcyjność turystyczna jako czynnik wyboru destylacji tury-stycznej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 75, Szczecin 2011, s. 132
 4. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003, s. 118-141
 5. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006,s.49
 6. J. Dyczkowska, Czynnik logistyki w konkurencyjności regionów,
 7. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław 2011, s. 216-217.
 8. R. Faracik, R. Pawlusiński, Usługi i zagospodarowanie turystyczne,
 9. Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 164.
 10. E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009, s. 22.
 11. J. Szołtysek, Multimodalizm w podróżach miejskich - rola projektów w jego wdrażaniu,
 12. Zarządzanie projektami logistycznymi, red. J. Witkowski, A. Skowrońska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 11, Wrocław 2008, s. 191.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu