BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarz Marzena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Modelowanie i symulacja kooperacji w sieciach produkcyjno-logistycznych
The Modelling And The Simulation Of Cooperation In Production/Logistic Networks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 414-423, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Logistyka w gospodarce, Makrologistyka
Logistic in business, Macrologistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Adaptowanie się przedsiębiorstw dystrybucyjnych do zmian w otoczeniu mikro i makro wymaga często podejmowania decyzji o nawiązywaniu współpracy w sieci z przedsiębiorstwami posiadającymi substytucyjne bądź komplementarne zasoby. W artykule podjęta została dyskusja nad modelowaniem podwykonawstwa z perspektywy przedsiębiorstwa dystrybucyjnego dla potrzeb kompleksowego realizowania niepewnych zamówień. Badania prowadzone były w sektorze dystrybucji wyrobów hutniczych. Uwagę skoncentrowano na dystrybutorach realizujących zadania tradycyjnej hurtowni poszerzone o zadania związane z odroczoną produkcją, cięcie wzdłużne i poprzeczne oraz gięcie. W literaturze zarządzania podmioty te nazywane są często koordynatorami lub integratorami, natomiast w branży hutniczej określane są centrami serwisowymi. Przedsiębiorstwo bazowe będzie więc rozumiane jako podmiot, który łączy na określony czas lub w celu wykonania określonego działania własne i wyspecjalizowane obce zasoby i kompetencje. (abstrakt oryginalny)

In the article they considered shaping network relations for the motive for acquiring resources of partners for the purposes of the timely and complete order processing. They showed that the type of the relation indeed influenced the availability of the store of the partner. Types of the relation between partners online were assessed from a perspective of the number of lost orders. Distribution networks were characterized including the postponed production. Simulation modeling was conducted based on the model of dynamics of systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertrand J.W.M., Sridharan V., A study of simple rules for subcontracting in make-to-order manufacturing, European Journal of Operational Research 2001, No. 128.
 2. Carvalho T., Powell W., A multiplier adjustment method for dynamic resource allocation problems, "Transportation Science" 2000, No. 34/2.
 3. Chen Z.L, Li Ch.L., Scheduling with subcontracting options, IIETransactions 2008, 40.
 4. Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 5. Kanter R.M., Collobrative Advantage, The Art of Alliances, "Harvard Business Review" 1994, Vol. 72, No. 4.
 6. Kramarz M., Kramarz W., Wskaźnik logistycznej obsługi klienta jako miernik sprawności integratora sieci dystrybucji, w: Nowoczesność przemysłu i  usług, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2011.
 7. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 8. Shapiro J.F., Modelling the Supply Chain, Duxbury 2001.
 9. Surana A., Kumara S., Greaves M., Raghavan U., Supply chain network, A  complex adaptive systems perspective, "International Journal of Production Research" 2005, Vol. 43.
 10. Szymczak M., Partnerstwo logistyczne w układach kooperacyjnych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 9.
 11. Tan B., Gershwin S.B., Production and subcontracting strategies for manufacturers with limited capacity and volatile demand, Annals of Operations Research 2004, 125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu