BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rynkowe determinanty różnicowania produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim
Market Factors Determining the Process of Differenttion of the Global Product Strategy in the Hotel Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 211-226, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Produkt globalny, Hotelarstwo, Przedsiębiorstwo
Global product, Hotel industry, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja zmieniająca perspektywę postrzegania zasad działania przedsiębiorstwa z perspektywy narodowej na ogólnoświatową doprowadza niewątpliwie do ujednolicania stylów życia i sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. Uwzględnianie aspektu międzynarodowego jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw hotelarskich z uwagi na fakt, że uczestnikami ruchu turystycznego (a więc i klientami przedsiębiorstwa hotelarskiego) na wielu obszarach są osoby pochodzące często z odległych części świata. Ujednolicenie wzorców konsumpcji, stylów życia czy technologii w skali globu determinuje przedsiębiorstwa do stosowania strategii globalnych i oferowania globalnych produktów (standardowe produkty niezależnie od obszaru działania przedsiębiorstw). Działanie przedsiębiorstw hotelarskich na rynkach międzynarodowych zgodnie z koncepcją marketingu globalnego jest szczególnie kuszące z punktu widzenia możliwości osiągnięcia korzyści skali czy globalnej rozpoznawalności marki(fragment tekstu)

The aim of this article is to indicate market factors determining the process of differentation of a global product strategy in the hotel enterprise. Part one describes the market determinants of the global product strategy in the hotel enterprises (theoretical presentation), divided into: cultural factors, phenomenon of the universal differentiation of the preference of buyers, demographic factors and natural factors. The last section presents empirical research findings on the significance of individual factors of global product strategy in the hotel enterprise(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Levitt, The Globalization of Markets, "Harvard Business Review" 1983,Vol. 5/6, s. 92-102.
 2. G. Albaum, International Marketing and Expotr Management, Addison-Wesley, Workingham 1994, s. 261,
 3. A. Gwiazda, Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998, s. 78,
 4. R. Zembura, Koncepcja produktu w marketingu międzynarodowym, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 16-18,
 5. J. Wiechoczek, Podstawy i kierunki plano-wania produktu globalnego i jego strategii,
 6. Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania, podstawowe opcje, instrumenty, red. L. Żabiński, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 140-143,
 7. R.D. Buzzell, J.A. Queld, Ch.A. Bartle, Global Marketing Menagement. Cases and Readings, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, In., 1992, s. 184-186,
 8. S.J. Paliwoda, International Marketing, Heinemann Professional Publishing, 1986, s. 95
 9. E. Markiewicz, Uwarunkowania strategii produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim,
 10. Marketing w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 229-241
 11. M. Bartosik-Purgat, Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 14.
 12. K. Mazurek-Łopacińska, Niektóre dylematy marketingu globalnego, www.swiatmarketingu.pl, 2001, s. 185-187.
 13. N.K. Viswanathan i P.R. Dickson dostrzegając problem zdefiniowania jednorodności konsumentów, uznali jednorodność reakcji konsumentów na marketing - mix (w tym jednorodność reakcji konsumentów na produkt) za trafniejszą determinantę standaryzacji/różnicowania, N.K. Viswanathan i P. R. Dickson, The fundamentals of standarizing global marketing strategy, "International Marketing Review" 2007, Vol. 24, No 1, s. 50.
 14. F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 15.
 15. J. Berbeka, Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, "Marketing i rynek" 1999, nr 1/99, s. 16.
 16. Consumption, Identity and Style, red. A. Tomlison, Routledge, New York 1990, s. 48.
 17. Z. Krasiński, J. Piasny, H. Szulce, Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984, s. 157
 18. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 58-59
 19. Cz. Witkowski, M. Kachniewska, Hotelarstwo. Część III. Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2005, s. 91.
 20. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 147-150.
 21. T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001, s. 326.
 22. I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, PWN, Warszawa 2001, s. 159.
 23. A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 177-202.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu