BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Marek (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Zmyślony Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Segmentacja rynku turystycznego na podstawie pomiaru percepcji wizerunku miasta
Market Segmentation on the Basis of the Measurement of City Image Perception
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 227-239, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Wizerunek miasta, Rynek turystyczny, Turystyka miejska
City image, Tourism market, Urban tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było przeprowadzenie segmentacji rynku turystycznego Poznania na podstawie percepcji jego wizerunku przez turystów odwiedzających miasto, a także wyodrębnienie elementów wizerunku, których postrzeganie istotnie różnicuje wyodrębnione segmenty. Zgodnie z literaturą wizerunek obszaru należy rozpatrywać zarówno w wymiarze odzwierciedlającym to, z czym odbiorca faktycznie ma styczność, jak i w wymiarze sposobu postrzegania i oceny przez odbiorcę tego, czego doświadcza. Należy podkreślić, że na pomiar wizerunku obszaru składają się w dużym stopniu elementy, których turysta doświadcza w trakcie odwiedzin miasta, a więc elementy składające się na satysfakcję z pobytu w danym mieście. W celu uzyskania jak najpełniejszego obrazu percepcji wizerunku, zadecydowano się poddać badaniu turystów odwiedzających miasto(fragment tekstu)

The article discusses the necessity of segment the tourist market on the city level, which is strongly connected with the evaluation of different attributes of the city tour-ism product and its image perceived by the tourists. A study was conducted among hotel guests who stayed in Poznan (Poland) in the first quarter of 2009. The research allowed to identify the most relevant attributes of the city's image based on which the segmenta-tion of respondents was made. The factor analysis of the city image attributes allowed to identify six hidden dimensions of the image including the affective dimension, tourist infrastructure, entertainment and gastronomy, tourist attractions, functional dimension and hospitality. Two segments of users who significantly differ in terms of evaluation of Poznan tourism product were identified: moderate satisfiers - those who were perceive the elements of Poznan image as average and satisfiers - the tourists who value these elements high. Keywords: urban tourism, city image, perception, satisfaction, Poznan.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. C.M. Law, Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cities, 2nd edition, Continuum, London 2002; A. Aleksandrova, S. Rogova, N. Sluka. Miasta globalne w systemie ośrodków turystyki międzynarodowej, w: Turystyka, red. B. Włodarczyk, Wydawnict-wo UŁ, Łódź 2011, s. 137-152
 2. D. Buhalis, Marketing the competitive destination of the future, "Tourism Management" 2000 nr 21 (1), s. 97-116;
 3. T.N. Clark, The city as an entertainment machine, "Research in Urban Policy" 2004, vol.9, Elsevier, Oxford; R. Maitland, P. Newman, Developing world tourism cities,
 4. World Tourism Cities: Developing tourism off the beaten track, red. R. Maitland, P. Newman, Routledge, Oxon 2009, s. 1-21;
 5. K. Meethan, Tourism in Global Society, Palgrave, Hampshire - New York 2001; Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Proksenia, Kraków 2009
 6. S. Anholt, Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007;
 7. R. Govers, F. Go, Place Branding: Glocal, Virtual and Psychical Identities, Constructed, Imagined and Experienced, Palgrave Macmillan, Ba-singstoke 2009;
 8. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 9. J. Martilla & J. James, Importance-Performance Analysis, "Journal Of Marketing" 1977, nr41(1), s. 77-79.
 10. J. Crompton, An assessment of image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image, "Journal of Travel Research" 1979, nr 17(4), s. 18-23.
 11. C.M. Echtner, J.R.B. Ritchie, The Measurement of Destination Image: An Empirical Assessment, "Journal of Travel Research" 1993, nr 31(4), s. 3-13.
 12. J. Embacher, F. Buttle, A repertory Grid Analysis of Australia's Image as a Summer Vacation Destination, "Journal of Travel Research" 1989, nr 28(3), s. 3-23.
 13. S. Baloglu, K. McClearly, A model of destination image formation, "Annals of Tourism Research" 1999, nr 26(4), s. 868-897
 14. C. Ryan, J. Cave, Structuring Destination Image: A Qualitative Approach, "Journal of Travel Research" 2005, nr 44(2), s. 143-150;,
 15. C.A. Vogt, K.L. Andereck, Destination Percep-tions across a Vacation, "Journal of Travel Research" 2003, nr 41(4), s. 348-354.
 16. J.N. Goodrich, A New Approach to Image Analysis through Multidimensional Scaling, "Journal of Travel Research" 1977, nr 16(2), s. 3-7
 17. B. Bramwell, User satisfaction and product development in urban tourism, "Torurism Management" 1988, nr 18(1), s. 35-47;
 18. D. Edwards, T. Griffin, B. Hayllar, T. Dickson, S. Schweinsberg, Understanding Tourist 'Experiences' And 'Behaviour'in Cities, An Australian Case Study, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd., Dewey 2009;
 19. R. Donaldson, S. Ferreira, Recreating Urban Destination Image, Opinions 2009
 20. B. Pikkemaat, The measurement of destination image: the case of Austria. "The Poznan University of Economics Review" 2004, nr 4(1), s. 87-102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu