BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Młodzi w biznesie z perspektywy teorii rozwoju zawodowego : wyniki badań własnych
Young People Doing Business from the Perspective of Occupation Development Theories : the Own Research Results
Źródło
Problemy Zarządzania, 2012, vol. 10, nr 1 (36), t. 2, s. 131-143, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Młodzi przedsiębiorcy
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorca, Psychologia jednostki, Psychologia osobowości, Badania naukowe
Entrepreneurship, Entrepreneur, Individual psychology, Personality psychology, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule aktywność przedsiębiorczą rozpatruje się z perspektywy psychologicznej na poziomie jednostkowym. Rozważania koncentrują się głównie na podjęciu przez osobę młodą decyzji o byciu przedsiębiorcą. Poszukuje się czynników, które wpływają na tę decyzję w celu optymalnego dopasowania instrumentów i metod wspierania przedsiębiorczości. W początkowej części artykułu zaprezentowane zostały wyniki badań, które kwestionują pewne obiegowe założenia dotyczące źródeł efektywności młodych przedsiębiorców. Przede wszystkim dotyczy to skuteczności oddziaływania treningu przedsiębiorczości oraz znaczenia predyspozycji osobowościowych. Wyniki te zaprezentowane zostały w kontekście dotychczasowego dorobku badawczego w tym zakresie. Prezentowane rozważania prowadzą do wniosku, że w celu poszukiwania uwarunkowań zachowań przedsiębiorczych wskazane jest odwołanie się do teorii rozwoju zawodowego, co jest szczególnie istotne w przypadku osób młodych, dla których założenie własnej firmy często jest pierwszym miejscem pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego. Zaproponowane podejście zweryfikowane zostało wynikami ilościowych i jakościowych badań własnych. (abstrakt oryginalny)

In this article the entrepreneurship activity is analyzed from the individual psychological perspective. Deliberations concentrate on the process of making decision by a young individual to become an entrepreneur. The main goal is to find factors influencing that decision to optimize instruments and methods supporting entrepreneurship. At the beginning of this article the research results are presented, which question the popular assumptions about sources of young entrepreneurs effectiveness. They are mainly concerned with the effectiveness of entrepreneurship trainee and the role of personality factors. These results are presented in the context of current academic research achievements. Presented deliberations prove that it is reasonable to search for factors of entrepreneurs behavior with the usage of occupational development theories, which is the most important issue for young people, because establishing a firm is often the first working place for them and an opportunity to gain professional experience. This thesis is verified by the results of quantity and quality researches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A. i C.S. Nosal 2006. Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, Warszawa: Departament Rynku Pracy MPiPS.
 2. Caliendo, M., Fossen, F. i A. Kritikos 2011. Trust, positive reciprocity, and negative reciprocity. Do these traits impact entrepreneurial dynamics? Journal of Economic Psychology, January, s. 1-16.
 3. Fairlie, R.W. i W. Holleran 2011. Entrepreneurship training, risk aversion and other personality traits: evidence from a random experiment. Journal of Economic Psychology, February, s. 1-37.
 4. Hansemark, O.C. 2002. Reed for achievement, locus of control and the prediction of business start-ups: A longitudinal study. Journal of Economic Psychology, nr 24, s. 301-319.
 5. Koellinger, P., Minniti, M. i Ch. Schade 2007. "I think I can, I think I can": Overconfidence and entrepreneurial behavior. Journal of Economic Psychology, nr 28, s. 502-527.
 6. Lent, R.W., Brown, S.D. i G. Hackett 1994. Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, nr 1 (45), s. 79-122.
 7. Littunen, H. i E. Storhammar 2000. The indicators of locus of control in the small business context. Journal of Enterprising Culture, nr 4 (8), s. 343-360.
 8. Maison, D. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe: jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Morgan, G. 1997. Obrazy organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Obschonka, M., Silbereisen, R.K. i E. Schmidt-Rodermund 2010. Entrepreneurial intention as developmental outcome. Journal of Vocational Behavior, nr 77, s. 63-72.
 11. Pawłowska, A. 2006. Badanie relacji społecznych w organizacji z wykorzystaniem metod projekcyjnych. Studia i materiały, nr 1 (3), Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 7-17.
 12. Schmitt-Rodermund, E. 2004. Pathways to successful entrepreneurship: Parenting, personality, entrepreneurial competence, and interests. Journal of Vocational Behavior, nr 65, s. 498-518.
 13. Schmitt-Rodermund, E. 2007. The long way to entrepreneurship: Personality, parenting, early interests, and competencies as precursors for entrepreneurial activity among the 'Termites', w: R.K. Silbereisen i R.M. Lerner (red.) Approaches to positive youth development, s. 205-224. London: Sage.
 14. Tyszka, T. 1997. Psychologia zachowań ekonomicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Wesołowska, E. 2001. Adaptacja do zmian w okresie transformacji własnościowej. Psychologiczny punkt widzenia, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 16. Wong, W., Hong-Man, Ch. i P.K. Venuvinod 2005. Individual entrepreneurial characteristics and entrepreneurial success potential. International Journal of Innovation and Technology Management, nr 3 (2), s. 277-292.
 17. Zaleśkiewicz, T. 2004. Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, w: T. Tyszka (red.) Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.36.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu