BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Bogusław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Franaszek Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wybrane aspekty segmentacji nabywców na rynku turystycznym oraz wstępne badania wydatku turystycznego jako miernika popytu na usługi turystyczne w regionie lubelskim
Selected Aspects of the Segmentation of Buyers in the Market of Tourist Services and Preliminary Studies of Tourist Expenditure as a Measure of Demand for Tourism Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 253-264, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Rynek turystyczny, Wydatki turystów, Usługi turystyczne
Tourist demand, Tourism market, Expenditures of tourists, Tourism services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Region lubelski w rozumieniu administracyjnym obejmuje województwo lubelskie graniczące z Białorusią i Ukrainą. W skład omawianego województwa wchodzi wiele regionów geograficznych (Podlasie, Polesie, Roztocze, Wyżyna Lubelska, Małe Mazowsze etc.), co ma istotny związek zarówno z walorami przyrodniczymi (dwa parki narodowe, 17 parków krajobrazowych, Natura 2000, dzikie rzeki Bug i Wieprz), jak i kulturowymi1. Omawiany obszar był dawniej istnym tyglem kulturowym, gdyż mieszkali tutaj nie tylko rdzenni Polacy, lecz także Ukraińcy, Białorusini, Ormianie, Tatarzy, Niemcy i znaczny odsetek Żydów. Obecnie po wymienionych nacjach pozostały tylko nieliczne elementy kulturowe(fragment tekstu)

The article presents the results of studies of tourism marketing in the region of Lublin in terms of isolating segments of the tourism market on which in the first instance should be contact the regional promotion of tourism product. The study shows that in the first step should be promote cross-border tourism but should also pay attention to the offer addressed to the Germans and Lithuanians and residents of voivodeship: mazowieckie, podkarpackie, śląskie and małopolskie. They should pay special attention to encourage tourists to use public accommodation and to prepare such products that encourage tourists to stay longer in one place.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Bąk, M. Matlegiewicz, Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 60.
 2. A. Grabowska, Zachowania konsumentów na rynku na przykładzie rynku turystycznego,
 3. Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 191
 4. B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Akademia Rolnicza, Lublin 2007, s. 104.
 5. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2004, s. 86
 6. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s.142
 7. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny-uwarunkowania i perspektywy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 143
 8. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-szawa 1997, s. 82.
 10. A. Grabowska, Zachowania konsumentów na rynku na przykładzie rynku turystycznego,
 11. red. A. Nowakowska, M. Przydział, Turystyka w badaniach naukowych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 142.
 12. J.P. Peter, J.C. Olson, Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGrawHill, New Jork 2003, s. 147;
 13. W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski, Instytut Turystyki, Warszawa 2005, s. 47.
 14. B. Sawicki, J. Szymona, Segmentacja rynku turystyki wiejskiej,
 15. red. M. Jalinik, Marketing produktów turystycznych, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2004, s. 36
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu