BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kantyka Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Maciąg Justyna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Hadzik Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Roczniok Robert (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania rynkowe działania mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych - wyniki badań
Market Conditions of Micro- and Small Sport and Recreational Organizations Development (Research Outcomes).
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 59-69, rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Rynek, Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność
Market, Enterprises, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konkurencyjność współczesnych mikro i małych przedsiębiorstw jest silnie uwarunkowana umiejętnością wykorzystania efektu synergii pomiędzy ich wewnętrznym potencjałem a czynnikami makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego. Dlatego w zmiennej gospodarce rynkowej, w czasach kryzysu, warunkiem ich przetrwania i rozwoju jest zastosowanie strategicznego podejścia w zarządzaniu opartego na analizie i ocenie otoczenia w celu budowania, uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku1. Celem opracowania jest analiza i ocena wpływu czynników otoczenia na działanie mikro i małych przedsiębiorstw. Mając na uwadze zainteresowania badawcze autorów oraz niedostatek opracowań dotyczących stanu i determinant rozwoju branży sportowo-rekreacyjnej, badania zostały przeprowadzone w mikro i małych przedsiębiorstwach sportowo-rekreacyjnych działających w Katowicach.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to present research outcomes of the market environment and conditions of the development of small sport organizations, exemplified by sport and recreation organizations in Katowice. Performed analysis of the test results indicate that the most significant determinants of the development of sport and recreation organizations is society attitude towards physical activity. Economic and technological determinants do not make barriers for development of a fore mentioned in Katowice. The obtained outcomes indicate that strategies of sport and recreation development are implemented ineffectively. The existing strategies of sport and recreation development do not emphasise the role of micro and small sporting and recreational organizations in the implementation of health policy and popularization of physical activity in the society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławata, SPG Gdańsk 2004, s. 43; I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej,Difin, Warszawa 2004, s. 127; N.A. Dumitriu, Increase of the Competitiveness of the Small and Medium- Size Enterprises by Means of the Best Strategies of Development of Economic Activity, Annals of the University of Oradea 2008, s. 240.
 2. B. Woynarowska, J. Mazur, Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku. Raport techniczny z badań, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2002, s. 25.
 3. A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizyczne, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2003, s. 17.
 4. J. Żyśko, Rynek usług sportowo-rekreacyjnych - aspekty teoretyczne i praktyczne, w: Turystyka i Rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, red. J. Kosiewicz, K. Obodyński, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 384; J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2008, s. 43 i n.
 5. J. Maciąg, J. Kantyka, Konkurencyjność organizacji świadczących usługi rekreacyjne w warunkach zmiennego otoczenia, w: Dylematy zarządzania sportem i turystyką w warunkach niepewności otoczenia, red. B. Grzeganek-Więcek, J. Maciąg, Wyd. AWF w Katowicach, Katowice 2010, s. 75.
 6. BodyLife, w: M. Wolny, Kluby w Polsce - Jaki profil dominuje?, Wydawnictwo Health and Beauty Media, Warszawa 2010, nr. 31, s. 35.
 7. J. Maciąg, J. Kantyka, Konkurencyjność organizacji świadczących usługi rekreacyjne w warunkach zmiennego otoczenia, w: Dylematy zarządzania sportem i turystyką..., s. 75 i n.
 8. Ustawa o sporcie określa, jakie wymagania musi spełnić osoba ubiegająca się o tytuł zawodowy instruktora sportu i trenera oraz warunki, jakie musi spełnić organizacja przygotowująca specjalistyczne kursy w tym zakresie. Ważne miejsce w strukturze organizacji sportowo-rekreacyjnej zajmują także osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientem (menedżer recepcji czy sprzedaży). L. Kuba, J. Kantyka, M. Głowacka, Efekty, problemy i wizja procesu profesjonalizacji zajęć aerobiku na Śląsku, Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice, nr 19, s. 114.
 9. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov. pl (11.11.2011).
 10. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) nt. Aktywności fizycznej Polaków, Warszawa 2003, www.cbos.pl (26.08.2010).
 11. Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, Warszawa, styczeń 2007, s. 5.
 12. Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003, s.108 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu