BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pijet-Migoń Edyta (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Sieć połączeń lotniczych jako efekt zmian popytu na podróże lotnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Airline Network as an Indicator of Changing Demand for Air Travel after Polish Accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 301-313, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Lotnictwo, Popyt
Aviation, Demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związane z tym konsekwencje natury politycznej, gospodarczej i społecznej miały swoje odzwierciedlenie w zmianach rynku transportu lotniczego. Polska zobowiązana została do liberalizacji rynku transportu lotniczego, co wiązało się ze zmianą prawa lotniczego. Jednym z ważniejszych etapów liberalizacji polskiego rynku było podpisanie Umowy o Wspólnym Europejskim Obszarze Lotniczym. W ten sposób Polska przystąpiła do porozumienia o pełnej liberalizacji transportu lotniczego pomiędzy krajami Unii Europejskiej, nowymi państwami kandydującymi razem z Polską do UE, a także Islandią i Norwegią. Na mocy porozumienia każdy przewoźnik lotniczy zarejestrowany i posiadający koncesję w jednym z państw sygnatariuszy mógł uruchomić dowolne połączenia do i z Polski z dowolną częstotliwością i za dowolną cenę(fragment tekstu)

Following the accession of Poland to the European Union and liberalization of aviation market the number of people travelling by air has rapidly increased. In five years (2004-2008) a three-fold growth has been observed. In 2008 more than 20 million passengers were served by Polish airports. An increase in mobility of the Polish society was basically conditioned by two factors. First, a few countries opened their labor mar-kets immediately after Poland gained EU-membership, causing migrations. Second, low cost carriers began operating to/from Polish airports and by offering much lower fares than legacy carriers, stimulated demand for air travel. In effect, the airline network has changed. Nearly all regional airports now have international connections, being served mainly by low cost airlines. Initially, the most popular destinations were those in Great Britain, Ireland and Germany. At a later stage, they were joined by southern Scandina-vian and Italian cities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, red. A. Ruciński Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
 2. Regionalne porty lotnicze w Polsce - charakterystyka i tendencje rozwojowe, red. M. Rekowski Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 3. T. Dziedzic, Rynek lotniczy 2007, Instytut Turystyki, "Wiadomości Turystyczne", War-szawa 2007;
 4. A. Graham, Trends and Characteristic of Leisure Travel Demand
 5. Aviation and Tourism, red. A. Graham, A. Papatheodorou, P. Forsyth, Ashgate, Aldershot 2008, s. 21-33.
 6. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl, 14.11.2011.
 7. P. Hanlon, Global Airlines. Competition in Transnational Industry, Elsevier, Oxford 2007
 8. R. Doganis, The Airline Business, Routledge, London-New York 2006
 9. M. Brons, E. Pels, P. Nijkamp, P. Rietveld, Price elasticities of demand for passenger air travel: a meta-analysis, "Journal of Air Travel Management" 2002, nr 8, s. 165-175;
 10. A. Graham, N. Dennis, Airport traffic and financial performance: a UK and Ireland case study, "Journal of Transport Geography" 2007, nr 15, s. 161-171
 11. K. Burrell, Going steerage on Ryanair: culture of migrant air travel between Poland and the UK, "Journal of Transport Geography" 2010, nr 19, s. 1023-1030.
 12. E. Pijet-Migoń, Zmiany rynku pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki
 13. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, Studia nad turysty-ką, Prace ekonomiczne i społeczne, red. W. Kurek, R. Pawlusiński, IGiGP, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 151-157;
 14. Ł. Olipra, Szacowanie wpływu stymulowanego transportu lotniczego na gospodarkę regionu w sektorze turystyki (przykład Krakowa i Regionu Małopolskiego), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, s. 519-534
 15. W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w roku 2005, Instytut Turystyki, Warszawa
 16. J. Bojczuk, Wpływ tanich przewoźników lotniczych na rynek autokarowy między Polską a Wielką Brytanią, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. XIV, 2007, s. 87-105
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu