BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Information Management in the Postal Companies
Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach pocztowych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 447-453, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Usługi pocztowe, Zarządzanie informacją
Service enterprise, Postal services, Information management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Udoskonalenie zarządzania informacją leży w interesie przedsiębiorstw pocztowych i jest zgodne z potrzebami klientów oraz regulatorów rynku pocztowego. Pozytywne zmiany w obszarze bezpieczeństwa informacji zdecydowanie wpływa na wiarygodność firmy w opinii publicznej. Skuteczna ochrona zasobów informacji wewnątrz organizacji jest konieczna w długoterminowej polityce optymalizacji gromadzenia informacji.

The improvement of information management is in the interest of postal companies and is compatible with its customers' needs and postal market regulators. Positive trends in the field of safety improvement will definitely influence their reliability in public opinion. To effectively protect information resources within an organization, it is necessary to have a long-term policy to optimize the gathering of information. Postal companies should therefore knows their information needs very well. It should be noted what information is accessible, and what is in short supply. Postal information resources should not have meta-information, useless information, or information which is not rich in meaning, because these make it difficult to use information and increase the cost of operations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bytniewski A., Matouk K.: Rola informacji we współczesnej organizacji, w: Informacja - dobra lub zła nowina, Uniwersytet Szczeciński, 2004.
  2. Evolution of the European Postal Market since 1997, Study for the European Commission, DG Internal Market and Services, The WIK-Consult and ITA Consulting, August 2009.
  3. Skrzypek E.: Asymetria informacji i jej wpływ na podejmowanie decyzji, w: Informacja - dobra lub zła nowina, Uniwersytet Szczeciński, 2004.
  4. Smith Z.A.N., Mendley D.B.: Information Resource Management, South-Western Publ., Cincinnati, 1987.
  5. Survey of Postal Letter Habits, Posten AB 2009 [Brevvanor - En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation].
  6. Barreau D.K.: Context as a factor in personal information management systems, Journal of the American Society for Information Science, http://onlinelibrary.wiley.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu