BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszuba Leszek (Skanska Polska SA)
Tytuł
Rola dużej firmy globalnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Skanska Polska SA
TheII Role of a Big Global Company in Modelling Competitive Position of Smes on the Example of Skanska Sa Polska Company .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 70-80, tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo globalne, Konkurencyjność
Global company, Competitiveness
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Skanska Polska S.A.
Abstrakt
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w tworzeniu podstawowych parametrów makroekonomicznych w gospodarce Unii Europejskiej i w poszczególnych jej krajach członkowskich. W sposób szczególny rola ich znalazła wyraz w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, w której podkreśla się, iż przedsiębiorstwa tej wielkości są nośnikiem innowacji oraz integracji społecznej i lokalnej. Funkcjonowanie tych przedsiębiorstw napotyka wiele barier, czyli "w najszerszym tego słowa znaczeniu - praktycznie wszystkie ograniczenia hamujące wzrost firmy"1, co w sposób istotny wyznacza możliwości budowy pozycji konkurencyjnej na rynku. Od wielu lat w literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej wskazuje się i poddaje się klasyfikacji kolejne ograniczenia rozwoju MSP, jakim jest niedostatek zasobów, w tym kapitału, wiedzy i innowacji, co wpływa na ich pozycję konkurencyjną na rynku i w konsekwencji wyznacza granice ekspansji gospodarczej.(fragment tekstu)

Micro, small and medium-sized enterprises, however insufficient capital and specific structural factors have influence on their competitive position. One of activities aimed at removing this obstacles can be cooperation with a global company. Good example of such cooperation can be Skanska Polska SA which has local and regional partners being SME. It allows them to use corporate knowhow but requires high quality production processes. Quality of such cooperation is analyzed by global company and its customers which allows SME to access and improve their competitive position.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. N. Daszkiewicz, Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 61.
  2. T. Łuczka, S. Lachiewicz, E. Stawasz, Rozwój badań w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w polskich ośrodkach akademickich, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu,red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 444-447; S. Lachiewicz, T. Łuczka, E. Stawasz, Znaczenie i obszary badań nad innowacyjnością i konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie nr 46, Łódź 2010.
  3. B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 2004. s. 191.
  4. I. Jaźwiński, A. Kiernożycka-Sobejko, Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004; B. Mikołajczyk, Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie, Difin, Warszawa 2009, s. 67.
  5. H. Etemad, A Typology, w: Handbook of Research on International Entrepreneurship, red. L.P. Dana, Edward Elgar Publishing Inc., 2004, s. 94-125.
  6. M.W. Peng, S.H. Lee, J.J. Tan, The keiretsu in Asia: Implications for multilevel theories of competitive advantage, "Journal of International Management" 2001, No. 7, s.253-276.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu