BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Adrian Jacek (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Wieczorek Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Sławek Monika (Uniwersytet Łódzki), Rzepko Marian (Uniwersytet Rzeszowski), Król Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Aktywność fizyczna na przykładzie studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Physical Activity of Female Students from Poznan University of Physical Education and Poznań University of Life Science
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 141-154, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Sport, Kultura fizyczna, Aktywność fizyczna
Sport, Physical culture, Physical activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski: Do najczęściej podejmowanych form aktywności ruchowej w czasie wolnym w trakcie tygodnia nauki, weekendów oraz w czasie przerw wakacyjnych wśród studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu należą bieganie,zespołowe gry sportowe, pływanie oraz narciarstwo w okresie zimowym.(fragment tekstu)

The research was carried out among students from Poznań University of Physical Education from Physical Education faculty and Poznań University of Life Science from eight faculties. The answers of 335 women, 90 of which from University of Physical Education and 245 from Poznań University from Life Science were the subject of the analyses at the age between 19 and 23. The following study presents the results of the questionnaire research among the students. The analysed group was asked about their level of physical activities and the ways of spending free time at weekdays, weekends, summer and winter time. Students could choose a lot of kinds of sport activities, like running, swimming, games, dancing, aerobic, gym, spinning, etc. The questionnaire was anonymous and there were open and half open questions. Students were also asked about their weight and height. At this base the Body Mass Index was defined. By the program of Statistica 11 the analysis were done. The most popular sports activities among women from University of Physical Education in their free time and weekdays were: running, sports games, swimming and skiing in winter time. Among women from Poznań University of Life Science we observed different forms of activities which depend on time, for example aerobic in weekdays, dancing at weekends, riding bikes in summer time and skiing and skating in winter. It was also observed that students from University of Physical Education spend more time on physical activities in weekdays and weekends contrary to students from Poznań University of Life Science. Women from the University of Life Science claim to spend more time on studying in weekdays and weekends than the students from University of Physical Education. More than 55 % students from the University of Physical Education declare that they were or are still practicing some kind of sport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adrian J., Aktywność fizyczna i sposób spędzania czasu wolnego w rodzinach uczniów szkoły sportowej, w: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka, red. A. Kaiser, M. Sokołowski, Poznań 2010.
  2. Brudnik M., Zmieniający się status rodziców uczniów w szkole a fizyczna edukacja, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2008, nr 8.
  3. Cendrowski Z., Pożądana norma aktywności ruchowej człowieka, "Lider" 2007, nr 196.
  4. Charzewski J., Aktywność sportowa Polaków. Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1997.
  5. Charzewski J., Jajszczyk., Chabrom E., Aktywność fizyczna w Polsce w różnych grupach według wieku i płci. Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 1997.
  6. Krawański A., Nauczyciele wychowania fizycznego w procesie społecznej edukacji prozdrowotnej, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 1996, nr 2.
  7. Nowak A., Aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, red. E. Zadarko, Z. Barabasz, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.
  8. Pietrzak M., Wieczorek A., Adrian J., Jadczak Ł., Śliwowski R., Sposób spędzania czasu wolnego rodziny na przykładzie rodzin uczniów szkoły średniej pochodzących z małego miasta, w: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność człowieka, red. A. Kaiser, M. Sokołowski, Poznań 2010.
  9. Żukowska Z.: Potrzeby i styl życia człowieka wobec zagrożeń cywilizacyjnych i jego zdrowia, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 1995, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu