BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój przedsiębiorczości w regionach szansą na aktywizację społeczności lokalnej
TheII Development of Regional Entrepreneurship as an Opportunity for Activation of Local Communities.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 104-112, rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Działalność gospodarcza
Entrepreneurship development, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość to rodzaj postawy człowieka, która charakteryzuje się kreatywnym i innowacyjnym podejściem do rozwiązywania różnych problemów w oparciu o swoją wiedzę i umiejętność osiągania sukcesu. Przedsiębiorczość może być rozpatrywana w wielu aspektach, m.in. jako aktywność w działaniu i skłonność do podejmowania działalności gospodarczej. Wiąże się to ściśle z cechą osobowości polegającą na zaradności, inicjatywie i podejmowaniu działań, które przyczyniają się nie tylko do zaspokojenia aspiracji podejmujących ją osób, ale również do postępu w rozwoju lokalnym i regionalnym. Na rozwój ten mają znaczący wpływ społeczności lokalne, które dokonują wyborów w zakresie lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej.(fragment tekstu)

Entrepreneurship plays an important role in the regional and local development. The region's competitiveness is created by means of the improvement in the quality of life in the given area and measures stimulating business activity which is influenced by entrepreneurial activity of the local community as well as of the self-government authorities. Thus, the conditions that foster starting and running a business are particularly important as business entities that operate in the given region have a positive impact on lowering the rate of unemployment by providing the local market with goods and the local communities with services. The aim of this paper is to present the factors that affect the development of regional entrepreneurship and to analyse the measures taken by self-government authorities to support entrepreneurial activity of local communities and to create conditions fostering economic activity of business entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3, s. 20, http://finanse-publiczne.pl/materialy/gmina_stymuluje_przedsiebiorczosc.pdf (8.09 2011).
 2. D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Polityka miejska a rozwój sektora MŚP, w: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, S. Lachiewicz, M. Matejun, red. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 145-146.
 3. Z. Makieła, Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008, s. 17.
 4. Ustawa z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95.
 5. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, DzU z dnia 14 czerwca 2000 r.
 6. J. Kot, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, cyt. za: B. Filipiak, J. Ruszała, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie i instrumenty, Difin, Warszawa 2009, s. 61.
 7. B. Filipiak, J. Ruszała, op.cit., s. 62.
 8. D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, op.cit., s. 137.
 9. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 86.
 10. E. Bończak Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość?, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 11. M. Kogut-Jaworska, op.cit., s. 86.
 12. E. Malinowska, W. Misiąg, A. Niedzielski, J. Pancewicz, Zakres sektora publicznego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999; Z. Makieła, op.cit.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu