BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domaracka Magdalena (Hotel Ibis Łódź), Rouba Rafał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Hotelarskie programy lojalnościowe a restytucyjny charakter popytu turystycznego
Hotel Loyalty Programs Based on Renewable Nature of Tourism Demand
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 329-344, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Popyt turystyczny, Programy lojalnościowe
Hotel industry, Tourist demand, Loyalty programs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Programy lojalnościowe stanowią obecnie jeden z efektywniejszych czynników utrzymania gościa hotelowego. Wiążą turystów z konkretną marką i w konsekwencji stanowią ważne narzędzie zarządzania w hotelarstwie21, ponieważ stara prawda marketingowa mówi, że utrzymanie klienta lojalnego jest wielokrotnie tańsze niż pozyskanie nowego. Aby wspomagać retencję konsumentów, stworzone zostały programy lojalnościowe, których początki datowane są na XVIII wiek. Przez wieki programy wykorzystywane były w coraz większej liczbie branż, do biznesu hotelarskiego weszły zaś w latach 80. XX wieku jako element uzupełniający programy linii lotniczych. Przez trzy dekady usamodzielniły się, zyskały na znaczeniu i przeszły dużą metamorfozę od prostych systemów punktowych pozwalających na odbiór darmowych nagród przez skomplikowane programy oferowania wartości dodanej, budowy prestiżu i multipartnerskich możliwości wieloaspektowego wykorzystania zgromadzonych punktów, po najnowsze trendy maksymalnie zindywidualizowanego podejścia zarówno do samego gościa, jak i potencjalnych nagród, które może on otrzymać(fragment tekstu)

All business operators know that maintaining a loyal customer is much cheaper than acquiring a new one. To support the retention of consumer, loyalty programs have been created, whose origins date back to the eighteenth century. For centuries, the pro-grams were used in an increasing number of industries. The hospitality business joined the game in the eighties of the twentieth century as an additional to the airlines pro-grams. For three decades hotel programs got separated, have grown in importance and have undergone great metamorphosis. From a simple scoring systems which allow to receive free nights through the complex, prestige oriented multipartner score systems, enabling exchange of the collected points. The latest trend is individualized approach to both: the guest and potential rewards that can be obtained. Conducted surveys and comparative studies have shown that customers prefer very tangible material values over marketing illusions of being better than other cus-tomers. In the category of the most desired bonuses are regular discounts, free gifts including additional services, and complimentary room category upgrades(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. www.customerservicepoint.com/loyalty-quotes.html, 15.10.2011.
 2. Ekonomika Turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,s.78
 3. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 23
 4. W. Hunziker, K. Krampf, Grundriss der allgemeinen Fremdverkehrlehre, za: J. Altkorn, Marketing..., s. 23;
 5. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, s. 162.
 6. A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 13.
 7. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 130
 8. K. Żelazna, Potrzeby nabywców i konsumentów indywidualnych, s. 83, w: Zachowania konsumentów na rynku turystycznym,
 9. red. B. Domagała-Korona, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer w Warszawie, Warszawa 2010.
 10. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Nortwestern University, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa1999
 11. Komunikowanie się w marketingu, red. Henryk Mruk Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 85
 12. www.marketing-news.pl, 15.10.2011.
 13. Pallad Media, 2010.
 14. www.marketing-news.pl, 15.10.2011.
 15. www.thetravelinsider.info/howtobookbuy/hotelaffinityprogramsintro.htm, 01.11.2011.
 16. www.ihgplc.com/index.asp?pageid=413, 15.10.2011.
 17. www.development.ihg.com/page.html#priority-club-rewards,en,45, 20.10.2011.
 18. www.news.marriott.com/marriott-rewards-program.html, 21.10.2011.
 19. A. Mościchowska, Sekret sukcesu hotelu. Zadowolony, lojalny klient, w: "Hotel Profit", listopad 2008
 20. W. Cudny, Hotel Qubus jako przykład nowego obiektu noclegowego w Łodzi, "Turystyka i Hotelarstwo" 2010, nr 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu