BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rynek e-ubezpieczeń w Polsce i jego ocena
E-Insurance Market in Poland and its Evaluation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 455-463, tab., wykr., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi internetowe
Insurance market, Insurance services, Internet services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ten opisuje polski rynek ubezpieczeń direct. Rozwijający się w Polsce rynek ubezpieczeń sprzedawanych za pośrednictwem Internetu i telefonu jest wynikiem oddziaływań czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wśród czynników zewnętrznych szczególna rola przypada: - poprawie dostępu gospodarstw domowych do Internetu, w tym Internetu szerokopasmowego, - rosnącemu odsetkowi społeczeństwa posiadającemu umiejętność korzystania z zasobów informacyjnych Internetu, - coraz powszechniejszemu rozpoznaniu zalet e-commerce'u i korzyści związanych zjego stosowaniem. Czynniki te powodują ciągły wzrost wartości polskiego rynku e-commerce'u.(fragment tekstu)

The article describes the direct insurance market in Poland. At first the general situation on this market on the base of whole Polish e-commerce market was pictured. By describing the present situation some of the newest data were collected and shown. Subsequently the author presented the positive changes within the Polish direct insurance market as well as the main weaknesses of this market. At the end some final remarks regarding the eventual transition of direct insurers using electronic channels from e-commerce stage to the more sophisticated e-business stage were made.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka A.: Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach gospodarki elektronicznej, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, WNUS, Szczecin 2012.
  2. Drab-Kurowska A.: Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, WNUS, Szczecin 2011.
  3. Gawrychowski M.: Coraz chętniej kupujemy polisy w sieci, "Dziennik Gazeta Prawna", 24-26.12.2010.
  4. Gawrychowski M.: Rynek direct przekroczy w tym roku 1 mld zł, "Dziennik Gazeta Prawna", 16.03.2011.
  5. Gawrychowski M.: W sieci łatwiej o polisę na życie, "Dziennik Gazeta Prawna", 18-20.03.2011.
  6. Maciejewicz J.: Potrzebne strategiczne myślenie na linii biznes - IT, "Rzeczpospolita", 8.07.2011.
  7. Reif K.A.: E-commerce in Multikanalunternehmen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2005.
  8. Rosik P.: Polacy kupują coraz więcej polis OC przez Internet i telefon, "Rzeczpospolita", 26.05.2011.
  9. Skibińska R" W Internecie łatwiej wybrać najtańszą polisę, "Rzeczpospolita" ("Pieniądze i finanse"), 12.05.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu