BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacuszka Robert (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa), Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Idea i konstrukcja wskaźników rolno-środowiskowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju w rolnictwie
TheII Idea and Construction of Agri-Environmental Indicators for Sustainable Development Purposes in Agriculture.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 113-120, rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo
Sustainable development, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój1 jako zbiór pewnych zasad i jednocześnie filozofia gospodarowania nurtował praktyków i ekonomistów od dawna. Współczesne wyzwania rozwojowe nakazują konieczność podjęcia i ponownego zdefiniowania problemu racjonalności gospodarowania. Według J. Stacewicza2, "Pytanie o racjonalność gospodarowania we współczesnych warunkach jest pytaniem o racjonalność alokacji zasobów, racjonalność sposobów gospodarowania oraz racjonalność celów - jest to więc pytanie o racjonalną filozofię gos podarowania". Na gruncie ekonomiki i organizacji gospodarstw początków naukowej dyskusji na ten temat można poszukiwać już w sporach pomiędzy "analitykami" i "organikami". Wywarły one wielki wpływ na stosowany rachunek ekonomiczny w gospodarstwach rolniczych. Wiele uwagi temu zagadnieniu poświęcił profesor R. Manteuffel oraz inni pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW. Koncepcja zrównoważonego rozwoju rozwijana w krajach zachodnich w latach osiemdziesiątych jest kontynuacją tych myśli już nie tylko w skali pojedynczej jednostki, ale próbą odpowiedzi na potrzeby praktyczne dalszego funkcjonowania i rozwoju całych społeczeństw. Kluczową kwestią w procesie dokonywania wyborów drogi rozwoju wydaje się dzisiaj kwestia kryteriów wyboru. Wybór drogi rozwoju przez społeczeństwo, przed którym stanął problem degradacji środowiska i wyczerpywania zasobów naturalnych, nie jest łatwy. Dotyczy to w szczególności krajów wysoko uprzemysłowionych.(fragment tekstu)

This article describes specific problems of agricultural management. The idea and state of work on the development of agri-environmental indicators for monitoring the sustainable development of agriculture by the institutions responsible for payments and for the management of agri-environmental measures in Poland are presented. In the future, cost calculation will be based on 26 indicators currently being developed simultaneously by all the EU member countries. In Poland, indicator data is gathered by the national statistics office (Główny Urząd Statystyczny) at the request of Eurostat. The existing sources for the indicators in the entire EU are currently being analysed by the Polish Institute of Technology and Life Sciences (Instytut Techniczno-Przyrodniczy or ITP). The conclusion of this article is that efforts should be made to develop a cost calculation system that allows for considering economic, ecological and social objectives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Stecewicz, Pomiędzy społeczeństwem ekonomicznym i ekologicznym, PAN IRWiR, Warszawa 1993, s. 6.
  2. Propozycja wskaźników została zawarta w Komunikacie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z 15 września 2006 r. COM(2006) 508 Development of agri-environmental indicators for monitoring the integration of environmental concerns into the Common Agricultural Policy. Informacje o wskaźnikach oraz raporty opracowane w oparciu o te wskaźniki dostępne są pod adresem: http://www.eea.europa. eu/projects/irena.
  3. Katalog Norm i Normatywów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1991.
  4. E. Reisch, J. Zeddies, op.cit., s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu