BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Tourism Demand: Determinants and Prospects .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 11-25
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Rozwój
Tourist demand, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W gospodarce rynkowej o sukcesie przedsiębiorstwa decydują: zadowolenie klienta i dokonane przez niego wybory w procesie zakupu. Obierając orientację marketingową, przedsiębiorstwo jako punkt wyjścia przyjmuje potrzeby i preferencje konsumentów. Potrzeby te mogą zostać przekształcone w popyt, jeśli zostaną poparte siłą nabywczą. To wszystko sprawia, że aby osiągnąć powodzenie w jakiejkolwiek dziedzinie gospodarowania, należy przede wszystkim poznać reguły, procesy i determinanty rządzące popytem rynkowym.(fragment tekstu)

The article presents a review of factors influencing the volume and character of tourism demand. The major determinants of tourism demand are divided into economic, demographic, geographic, political and legislative, social and psychological influences. While the literature explores extensively the effects of economic, demographic and political motives on buyer behavior, the importance of psychological and social factors is still not sufficiently recognized. Set in a belief that the role of the latter aspects is significant, the article explores the influence of family, peer groups and opinion leaders,and looks at the impact of personality as well as cognitive and motivational processes on tourism demand. The final part of the article discusses phenomena determining the future prospects of tourism demand.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 61.
 2. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 38.
 3. H. Szulce, Wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na zachowania konsumentów, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1999, s. 32.
 4. S. Wodejko, Ekonomiczne..., s. 63.
 5. A. Niezgoda, Czynniki wpływające na postępowanie nabywców usług turystycznych, "Rynek Turystyczny" 1999, nr 15-16.
 6. A. Niezgoda, Społeczne determinanty popytu turystycznego, "Problemy Turystyki" 2003, nr 1-4, Instytut Turystyki, s. 52.
 7. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny, Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 96.
 8. A. Niezgoda, Popytowe uwarunkowania turystyki kulturowej, w: Współczesne formy tury-styki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 474-475.
 9. H. Szulce, Wpływ czynników..., s. 37.
 10. L. Nowak, Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995, s. 52.
 11. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt... 12
 12. P. Roth, A. Schrandt, Touristik Marketing, Verlag Franz Vahlen, München 1982, s. 137.
 13. A. Niezgoda, Psychologiczne i społeczne determinanty zachowań konsumentów usług turystycznych, w: Aktualne problemy ekonomiczne i prawno-organizacyjne gospodarki turystycznej w Europie, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996, s. 25
 14. J. Zdebski, Psychologia a turystyka, w: Nauki o turystyce, red. R. Winiarski, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1999, s. 61.
 15. A. Niezgoda, Rola motywacji w turystyce, "Rynek Turystyczny" 1999, nr 13-14.
 16. A. Niezgoda, Nowe trendy w popycie - wyzwanie dla obszarów recepcji tury-stycznej, w: Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2010, s. 24-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu