BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Edukacja a kreowanie przedsiębiorczości - wyzwanie dla szkolnictwa wyższego
Education and Enterprise Creating - a Challenge for Higher Education Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 167-179, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Kreowanie pieniądza
Education, Higher education, Create money
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mimo ilościowych i strukturalnych osiągnięć przed edukacją stoi kolejne, historyczne wyzwanie - poprawa jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb nowego rynku pracy w nowej gospodarce: usług, wysokiej wydajności, informacji oraz opartej na wiedzy. Szkolnictwo wyższe podejmuje inicjatywy pomagające studentom zna leźć drogę na rynek pracy. Być może z tych pojedynczych działań wykształci się sprawny system startu zawodowego studentów. Misją ośrodków akademickich jest budowanie jak najszerszych relacji ze światem biznesu, rozwój nowoczesnych technologii oraz poszukiwanie dróg efektywnego transferu wiedzy do przemysłu. Mimo że firmy typu spin-off i spin-out oraz indywidualne inicjatywy członków społeczności akademickiej nie są odpowiedzią na takie globalne problemy, jak walka z bezrobociem lub potrzeby poszczególnych uczelni (poszukiwanie przychodów do budżetów ośrodków akademickich), to ich wysoka wartość dla całego społeczeństwa i rola w gospodarce są niezaprzeczalne.(fragment tekstu)

Higher Education Institutions play an exceptional role in shaping an educated society and creating enterprising behaviours, and thus the cooperation between such institutions and other companies is becoming significantly important. An academic enterprise ought to combine innovative ideas, resulting often from academic activity, and modus operandi of the market. Academic enterprise development should rely on the use of knowledge, intellectual potential and the enthusiasm of academic milieu to create new business entities. Contemporary universities must move from their traditional research and teaching based roles. Because of the potential lying within individuals and technological base, universities are the best place for new ideas to evolve, ideas that can be used to set off new businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumol J.W., Enterpreneurship: Productive, Unproductive and Destructive, "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98.
 2. Benacek V., Small Businesses and Private Entreprenuership During Transition: the Case of Czech Republic, "Working Paper Series" 1994, No. 53.
 3. Berger B., Współczesna kultura przedsiębiorczości, w: Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1994.
 4. Breschi S., Lissoni F., Montobbio F., The Scientific Productivity of Academic Inventors: New Evidence from Italian Data, "Economics of Innovation and New Technology" 2007, Vol. 16, No. 2.
 5. Curran J., Blackburn R., Path of Enterprise. The Future of Small Business, Routledge, London 1991.
 6. D'Este P., Patel P., University-Industry Linkages in the UK: What are the Factors Underlying the Variety of Interactions with Industry?, "Research Policy" 2007, Vol. 36.
 7. Davidsson P., Lindmark L., Olofsson Ch., SMEs and Job Creation During a Recession and Recovery, w: Entreprenuership, Small and Medium-sized Enterprises and Macroeconomy, red. ZJ. Acs, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 8. Domański T., Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1992.
 9. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994.
 10. Janasz W., Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej, w: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 11. Klimczak B., Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospodarki, w: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2004.
 12. Mowery D., Nelson R., Sampat B., Ziedonis A., Ivory tower and industrial innovation. University-industry Technology Transfer Before and After the Bayh-Dole Act, Stanford Business Books, Stanford 2004.
 13. Mróz B., Nieformalne mechanizmy kształtowania się elit ekonomicznych w procesie transformacji systemowej (na przykładzie Polski), w: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, red. T. Słaby, SGH, Warszawa 2005.
 14. Nowak M., The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, The Free Press, New York- Toronto 1993.
 15. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 1998.
 16. Preisendorfer P., Voss T., Organizational Morality of Small Firm: The Effects of Entrepreneurial Age and Human Capital, "Organizational Studiem" 1990, No. 11.
 17. Przedsiębiorczość akademicka, raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
 18. Raczyński M., Pogoń za rentą a transformacja systemowa w Polsce, "Ekonomista" 1998, nr 2-3.
 19. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.
 20. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 21. Välimaa J., Hoffman D., Knowledge Society Discourse and Higher Education, Higher Education 2008, No. 56.
 22. Witek J., Elity małego biznesu - wybrane aspekty warunków życia, w: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek marketing, red. T. Słaby, SGH, Warszawa 2005.
 23. Witek J., Households of the Self-Employed - a New Market Segment, w: Postmodern Society and Consumption Patterns from the Perspective of Social Sciences, Wilno 2005.
 24. Witek J., Kreowanie kapitału ludzkiego w środowisku właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski, Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu