BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alejziak Wiesław (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Sekwencyjna analiza trendów turystycznych (satt) jako instrument diagnozowania zmian w popycie turystycznym
TheII Sequence Analysis of Tourism Trends (SATT) as an Instrument of Diagnosis and Forecasting Changes in Tourist Demand .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 27-42, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Analiza trendu, Turystyka, Popyt turystyczny
Trend analysis, Tourism, Tourist demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizy dotyczące zmian zachodzących na rynku turystycznym (i szerzej w turystyce jako takiej) są zadaniem skomplikowanym i niewątpliwie trudnym. Trudność ta wynika przede wszystkim ze skali oraz wyjątkowej dynamiki ogólnych przemian, jakie zachodzą we współczesnej cywilizacji, a także z charakteru turystyki, która jest zjawiskiem niezwykle czułym na zmiany dokonujące się w jej otoczeniu. W ostatnim ćwierćwieczu ludzkość doświadczyła tak wielu zmian, że nawet A. Toffler, pisząc w swej słynnej książce pt. Trzecia fala1, że w niedługim czasie ludzkość stanie w obliczu zupełnie nowych wyzwań, zapewne nie przypuszczał, że prognozowane przez niego nowe procesy i zjawiska zachodzić będą tak szybko.(fragment tekstu)

The purpose of this paper is to introduce the reader to the most important prob-lems and directions of tourism development, as well to present a certain method, which can be useful to forecasting changes in tourist market. Practically all prognosis show that in the next twenty years tourism will be one of the fastest growing branch of the world economy. The dynamic growth of tourism is accompanied by deep quality changes. They are seen as a matter of tourism demand as well as a matter of tourism supply. In the paper information about current trends on the tourist market may be found. Special accent was put on needs, desires, motivations and preferences of con-temporary tourists which has essential influence on activity of tourist organizers (tour-operators, travel agencies, airlines, hotels, and tourist attractions). The basis for it is the analysis of the most important tendencies which are called "megatrends". The Sequence Analysis of Tourism Trends (SATT) was presented on this background.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Toffler, The Third Wave, Bantam, New York 1981. Pierwsze polskie wydanie ukazało się w 1986 roku, zaś pierwsze wydanie nieocenzurowane dopiero w 1997 roku [A. Toffler, Trzecia fala (tłumaczenie E. Woydyłło), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997].
  2. G. Satori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie (przekład i posłowie Jerzy Uszyński), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 21.
  3. Travel & Tourism, Economic Impact, Executive Summary 2010, Word Tra-vel and Tourism Council, 2010, www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Research, 5.11.2011; Travel and tourism in 2020, Prepared by the Future Foundation: The Key Drivers, Future Foundation, 2009, www.docstoc.com/docs/7942775/Travel-and-tourism-in-2020, 5.11.2011.
  4. J. Jafari, System turystyki. Społeczno-kulturowe modele do zastosowań teoretycznych i praktycznych, w: "Problemy Turystyki" nr 3, Instytut Turystyki, Warszawa 1987, s.3-17.
  5. J. Naisbitt, Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives, Fortuna Publica-tions, New York 1982. Wydanie polskie: J. Naisbitt, Megatrendy: 10 nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i Spółka, Poznań 1997.
  6. T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody prognozowania rozwoju społeczno- -gospodarczego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1993, s. 7
  7. J. Berkendorffer, Planning for the Future. A Profile of Australian Tourist Attractions, PhD thesis, James Cook University, Sydney 2004, www.eprints.jcu.edu.au/970, 5.11.2011.
  8. J. Kudrewicz, Fraktale i chaos, WNT, Warszawa 1993.
  9. B. Mandelbrot, L. Hudson, The Misbehavior of markets. A fractal view of risk, ruin and reward, Profile Books, London 2004.
  10. E. Anderson, J. Piven, Space Tourists. Handbook, Quirk Book, Philadelphia 2005, www.spacetourismnow.com oraz www.virgingalactic.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu